Nieuws

Evaluatie repartitiereglement: twee wijzigingen vanaf gebruiksjaar 2020

Geplaatst op

Elke drie jaar worden de regels van de NORMA-verdeling (de ‘repartitiereglementen’) geëvalueerd. Dat moet op basis van de wet en het is ook een wens van de rechthebbenden. De laatste evaluatie heeft eind vorig jaar plaatsgevonden. Omdat de rechthebbenden zelf natuurlijk gaan over de manier het geld moet worden verdeeld, is er voor de evaluatie een commissie samengesteld van leden van de Raad van Rechthebbenden en externe rechthebbenden die zijn voorgedragen door belangenorganisaties zoals de Kunstenbond, ACT en Samen1Stem. Zij werden ondersteund door specialisten van de NORMA-organisatie.

De uitkomsten van die evaluatie hebben betrekking op de betalingen vanaf gebruiksjaar 2020. De gelden voor gebruiksjaar 2020 kunnen deze zomer voor het eerst worden uitbetaald en daarom informeren wij je graag nu over de uitkomst van de evaluatie.

De commissie was van mening dat de manier van verdelen uitgebalanceerd is en leidt tot een zorgvuldige en rechtmatige verdeling van rechtengelden. Uiteindelijk heeft de commissie twee wijzingen aangebracht in de verdeling.

In de verdeling hoofdrol, middelrol, kleine rol, krijgen midden- en kleine rollen weer een aparte weging. Deze rollen hadden in de gebruiksjaren 2017 t/m 2019 dezelfde weging.

Rol Weging 2017-2019 Weging vanaf 2020
Hoofdrol 3 6
Middenrol 1 3
Kleine rol 1 1

De consequentie hiervan is dat uitvoerende kunstenaars met een middenrol, relatief een hogere vergoeding voor een productie ontvangen dan eerder.

Daarnaast zal het ‘spoor’ nasynchronisatie worden afgetopt op 50 %. De uitkeringen op dat spoor worden daarmee meer in lijn gebracht met de uitkeringen op andere sporen, zoals de audio-sporen. Met betrekking tot animatieseries en animatiefilms geldt deze aftopping niet. Voor stemacteurs in animatieseries en -films heeft deze aftopping dus geen invloed op de hoogte van hun uitkeringen, voor stemacteurs en voice-overs in andere programma’s mogelijk wel. Voor een uitleg over de werking van sporen, verwijzen wij je graag naar de uitleg over het verdeelproces op: stichtingnorma.nl/verdeelproces

De effecten van de evaluatie zullen dit jaar worden gemonitord en besproken in de Raad van Rechthebbenden. De volgende volledige evaluatie zal plaatsvinden in 2022.