Aanvragen - NORMA

Aanvraag indienen bij het NORMA fonds

Aanvragen zijn op dit moment gesloten. In 2024 zal een nieuwe aanvraagronde openen.

 Aanvraag indienen

Voor het indienen van de aanvraag raden we je aan het NORMA fonds reglement (zie infoblok onderaan deze pagina) goed door te nemen. Je ontvangt bericht binnen acht weken na de beschreven uiterste indiendatum of de bijdrage wordt toegekend of afgewezen. Het NORMA fonds communiceert niet over de reden(en) hiervan. Incomplete of te laat ingediende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. De aanvraag wordt dan direct afgewezen.

Waar je op moet letten als je een NORMA fond aanvraag doet:

Lees voordat je aan je aanvraag begint het NORMA fonds reglement goed door. Neem daarnaast onderstaande aandachtspunten door om te voorkomen dat het mis gaat:

 

 • aanvragen moeten in het Nederlands geschreven zijn;
 • het projectplan mag maximaal 2500 woorden zijn;
 • er kan alleen aangevraagd worden voor projecten waarbij minstens één uitvoerende kunstenaar optreedt;
 • alle bijlagen dienen als PDF te worden geüpload;
 • de begroting dient te worden ingediend volgens het standaard format (te vinden onderaan deze pagina);
 • specificeer in de begroting bedragen per uitvoering en repetitie, dus geen maandsalarissen. Dit om inzichtelijk te maken dat er aan de gagenorm (€ 290 per uitvoering of dag) wordt voldaan;
 • gages mogen niet gecompenseerd worden met een eigen bijdrage;
 • voor buitenlandse uitvoeringen en daaraan gerelateerde kosten kan niet worden aangevraagd;
 • de gevraagde bijdrage van het NORMA fonds is maximaal €10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting;
 • onder publieksinkomsten wordt o.a. verstaan: kaart- en merchandiseverkoop, crowdfunding en sponsoring. Dus géén eigen bijdrage;
 • onder overhead wordt verstaan: alle niet direct-toewijsbare kosten: o.a. accountant, administratie, secretariële ondersteuning, huur kantoor;

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over het indienen van de aanvraag, kijk dan even bij veelgestelde vragen. Voor overige vragen kun je contact opnemen met NORMA fonds adviseur Robert Zomers via normafonds@stichtingnorma.nl