Commentaren, klachten en geschillen

Commentaren, klachten- en geschillenregeling

In het geval van geschillen tussen rechthebbende performers onderling, kun je een geschil aanhangig maken bij onze onafhankelijke Geschillencommissie.

Dit kan per email via geschillencommissie@stichtingnorma.nl of schriftelijk per post via:

NORMA
Afdeling Juridische Zaken
Hessenbergweg 109
1101 BS Amsterdam

De Geschillencommissie van NORMA bestaat uit:

  • Douwe Linders
  • Caroline de Bruijn
  • Ewoud Zeldenrust

Meer informatie vind je in onze Commentaren-, Klachten- en Geschillenregeling en het Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden NORMA.