Commentaren, klachten en geschillen

Commentaren, klachten- en geschillenregeling

NORMA spant zich in om haar taken naar tevredenheid uit te voeren. Mocht je commentaar hebben op (het ontbreken van) een uitbetaling van vergoedingen of een verzoek willen indienen om administratieve fouten te laten corrigeren, dan kun je dat melden bij info@stichtingnorma.nl.
Klachten kun je indienen bij klachten@stichtingnorma.nl.

Mocht bovenstaande route niet tot het gewenste resultaat leiden, of in het geval van geschillen tussen rechthebbende uitvoerende kunstenaars onderling, dan kun je een geschil aanhangig maken bij onze onafhankelijke Geschillencommissie per email via geschillencommissie@stichtingnorma.nl of schriftelijk per post via:

NORMA
Afdeling Juridische Zaken
Jacob Bontiusplaats 9 3A/3
1018 LL Amsterdam

De Geschillencommissie van NORMA bestaat uit de volgende leden:

  • Douwe Linders
  • Caroline de Bruijn
  • Ewoud Zeldenrust

Nadere informatie vind je in onze Commentaren-, Klachten- en Geschillenregeling. Een nadere uitwerking van de geschillenregeling vind je in het Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden NORMA.