Commentaren, klachten en geschillen - NORMA

Commentaren, klachten- en geschillenregeling

Wanneer je als uitvoerende kunstenaar een commentaar, klacht of geschil hebt kun je dat bij ons aangeven, op welke wijze je dat kunt doen lichten we hier verder toe.

NORMA spant zich in om haar taken naar tevredenheid uit te voeren. Mocht je commentaar hebben op (het ontbreken van) een uitbetaling van vergoedingen of een verzoek willen indienen om administratieve fouten te laten corrigeren, dan kun je dat melden bij de servicedesk.

Klachten kun je indienen via klachten@stichtingnorma.nl of per post via:
NORMA
Afdeling Juridische Zaken
Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum

Mocht bovenstaande route niet tot het gewenste resultaat leiden, of in het geval van geschillen tussen rechthebbende uitvoerende kunstenaars onderling, dan kun je een geschil aanhangig maken bij onze onafhankelijke Geschillencommissie per email via: geschillencommissie@stichtingnorma.nl of schriftelijk per post via:

NORMA
Afdeling Juridische Zaken
Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum

De Geschillencommissie van NORMA bestaat uit:

  • Douwe Linders
  • Caroline de Bruijn
  • Ewoud Zeldenrust

Uitgebreide informatie vind je in onze Commentaren-, Klachten- en Geschillenregeling en het Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden NORMA via de infoblokken onderaan deze pagina.