Taskforce GO! voor een veilige en inclusieve muzieksector

Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de muziekbranche. Uit onderzoek van Taskforce GO! onder bijna duizend muziekprofessionals blijkt dat meer dan de helft van de professionals in de muzieksector in de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Met de campagne Ik zet de toon, een gedragscode en diverse aanvullende activiteiten wil Tasforce GO! de muzieksector veiliger en inclusiever maken.

Lees verder
Meer nieuws