Eindrapportage - NORMA

De eindrapportage

De eindrapportage ontvangen wij graag uiterlijk zes maanden na de afronding van het project.

Het NORMA fonds behoudt zich het recht voor de subsidie (deels) terug te vorderen als het uiteindelijke project in bijzondere mate afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag. Hierbij gaat het dan met name om niet-uitgevoerde projecten of projecten die in erg afgeslankte vorm zijn uitgevoerd. Wijzigingen binnen het projectplan of de begroting dienen dan ook ten alle tijden gemeld en door NORMA goedgekeurd te worden.