Wij zijn NORMA

Structuur van NORMA

Organogram NORMA, inclusief de Raad van Toezicht en de Raad van Rechthebbenden:

Organogram NORMA januari 2018

Bestuur NORMA

NORMA hanteert het Raad van Toezichtmodel op basis van een tweelagenstructuur. De dagelijkse leiding is in handen van de Directeur-bestuurder, ‘het bestuur’. Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Rechthebbenden bestaat uit een afvaardiging van belangenorganisaties (namelijk ACT, Ntb, Kunstenbond en Samen1Stem). De Raad van Rechthebbenden geeft onder meer goedkeuring aan zaken als verdelingsreglementen en de inhouding van en toekenning aan sociaal culturele doeleinden. Bij voornemen tot fusie en het beleid van onverdeelde bedragen moet de Raad van Rechthebbenden besluiten vaststellen na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Contact Raad van Rechthebbenden

Wil je contact opnemen met de Raad van Rechthebbenden? Stuur een e-mail naar: rvrh@stichtingnorma.nl en je vraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.