Na-claims

Je hebt als rechthebbende vanaf het jaar waarin jouw werk is gebruikt (dat noemen wij het gebruiksjaar) drie jaar de tijd om voor je werk te claimen, daarna wordt het gebruiksjaar afgesloten. Wanneer je niet tijdig vóór de door NORMA gestelde deadline jouw claim hebt kunnen indienen omdat je nog niet bij NORMA was aangesloten, kun je mogelijk een na-claim indienen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden die we hier toelichten.

Na-claim voorwaarden

Voor het doen van een na-claim dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– Je was nog niet aangesloten bij NORMA op het moment dat het gebruiksjaar officieel werd afgesloten.
– Na de afsluiting van een gebruiksjaar heb je nog maximaal twee kalenderjaren voor het aanmelden van jouw na-claim.
– Voor het doen van een na-claim dien je per e-mail een verzoek in te dienen via onze servicedesk.

Deadline gebruiksjaar

De deadline van een gebruiksjaar is doorgaans aan het einde van de periode van drie jaar waarover geclaimd kan worden. Dat is meestal in oktober zodat er nog tijd is om ingediende claims te kunnen verwerken voor het gebruiksjaar officieel wordt afgesloten. Je kunt de deadlines terugvinden op deze pagina over de Vervaltermijn.

Twee voorbeelden

  1. Je hebt je in januari 2018 aangesloten bij NORMA. Eind 2017 is het gebruiksjaar 2014 afgesloten, maar je hebt nog werken uit 2014 die je had willen claimen. Je was niet aangesloten bij NORMA toen de deadline voor het indienen van claims voor 2014 verstreek. Daarom heb je nog de mogelijkheid om binnen een periode van 2 jaar na de claim deadline een na-claim te doen. Na-claims dienen per e-mail aangemeld te worden door een verzoek te sturen aan onze servicedesk via info@stichtingnorma.nl.
  2. Je bent al sinds 2013 aangesloten bij NORMA, maar je bent vergeten om jouw claims voor de al afgesloten jaren 2013 en 2014 te claimen. Het niet mogelijk om hiervoor na-claims in te dienen aangezien je al aangesloten was toen de afsluiting van het gebruiksjaar plaatsvond (2013 in 2016 en 2014 in 2017).

De na-claimperiode van twee jaar zoals bedoeld in artikel 5.4 van het Algemeen Verdelingsreglement is alleen bedoeld voor rechthebbenden die niet waren aangesloten bij NORMA en daardoor niet tijdig hebben kunnen claimen in de periodes zoals genoemd in artikelen 5.2 en 5.3 van het Algemeen Verdelingsreglement. Uitvoerende kunstenaars die wel zijn aangesloten, zijn verplicht om hun repertoire conform artikel 5.2. van hun exploitatieovereenkomst onmiddellijk na de uitvoering aan NORMA te melden, in ieder geval binnen de afsluiting van het budget. NORMA is wettelijk verplicht om een budget uiterlijk drie jaar na het jaar van ontvangst van de vergoeding uit te keren (conform artikel 5.3 van het Algemeen Verdelingsreglement). Meldt uw repertoire daarom altijd tijdig aan!