Na-claims

Als jouw werk wordt uitgezonden, heb je in veel gevallen recht op een vergoeding via NORMA. Hiervoor moet je jouw werk wel ‘claimen’ via het MyNORMA-portal. Dit moet binnen drie jaar, tenzij je nog niet bij ons was aangesloten. In dat geval heb je iets langer de tijd. 

Termijn voor claimen: drie jaar

De deadline voor claimen van een werk wordt berekend vanaf het jaar dat het werk is uitgezonden (of gestreamd). Dit noemen wij het ‘gebruiksjaar’. Na het gebruiksjaar moet je binnen drie jaar jouw werk claimen, omdat wij de vergoeding binnen drie jaar moeten uitkeren. Ter illustratie: de vergoeding voor een film die in 2016 is uitgezonden, moet dus uiterlijk in 2019 worden geclaimd.  

Drie jaar na het gebruiksjaar sluiten wij dat jaar dus af en kan er niet meer voor worden geclaimd. Dit zogenaamde ‘vervaltermijn’ is altijd in het derde kwartaal van een jaar. Op deze paginais meer informatie te vinden over het vervaltermijn. 

Nog niet aangesloten?

Als je nog niet aangesloten bent bij NORMA op het moment dat een gebruiksjaar wordt afgesloten, dan geldt er een na-claim termijn. In dat geval kan je namelijk twee jaar na de afsluiting van het gebruiksjaar alsnog claimen. 

Na-claims kun je indienen door een verzoek te sturen aan onze servicedesk via info@stichtingnorma.nl. 

Voorbeeld na-claim mogelijk

Je bent sinds januari 2018 aangesloten bij NORMA. Eind 2017 is het gebruiksjaar 2014 afgesloten, maar je hebt nog werken uit 2014 die je had willen claimen. Aangezien je nog niet was aangesloten bij NORMA toen de deadline voor het indienen van claims voor 2014 verstreek, mag je nog tot eind 2019 (na)claimen voor 2014 

Voorbeeld na-claim niet mogelijk

Je bent sinds januari 2016 aangesloten bij NORMA, maar je bent vergeten om jouw claims voor gebruiksjaar 2015 uiterlijk eind 2018 in te dienen. Aangezien je al was aangesloten in de periode dat je kon claimen voor 2015, kan je geen gebruikmaken van de periode voor na-claims.

Meer informatie over de claimperiode en de na-claim periode vind je in het Algemeen Verdelingsreglement.