Verdelingsreglementen

Verdelingsreglementen NORMA

De verdelingsreglementen zijn de regels op basis waarvan NORMA de vergoedingen verdeelt onder de rechthebbenden.

Wij maken hierbij een onderscheid tussen werkenIeder werk waar een uitvoerende kunsternaar aan meewerkt, zoals een film, serie of concertregistratie. van video (audiovisueel), audio (tracks) en Multimedia. De huidige reglementen gelden vanaf gebruiksjaarHet jaar waarin een werk is gebruikt en/of uitgezonden. 2015 en later.