NORMA PLUS - NORMA

NORMA PLUS biedt een loket voor de financiering van projecten die bijdragen aan de verbetering van de inkomens- en rechtspositie van uitvoerende kunstenaars.

Die projecten kunnen worden ingediend door erkende belangenorganisaties van uitvoerende kunstenaars, of door de uitvoerende kunstenaars zelf. De projecten moeten een sociaal, cultureel of educatief doel hebben. Daarnaast mogen het projecten betreffen die uitvoerende kunstenaars in brede zin ten goede komen, maar het kan ook gaan om een of meer specifieke beroepsgroepen (zoals stemacteurs, muzikanten, urban dancers, etc.). De overige voorwaarden zijn in het reglement opgenomen dat onderaan deze pagina kan worden gedownload.

Algemene uitgangspunten

NORMA Plus hanteert de volgende uitgangspunten:

  • 50% van het aangevraagde bedrag wordt vooraf betaald. 50% na de verantwoording;
  • De bijdrage van het NORMA fonds bedraagt ten hoogte 50% van het totaalbudget van het project;
  • Minimale toekenning bedraagt € 2.500 en maximale toekenning € 50.000;
  • Het project duurt niet langer dan één jaar;
  • Bij projecten waar € 30.000 of meer is toegekend, dient het financiële en inhoudelijke verslag vergezeld te gaan van een accountantsverklaring;
  • Voor toewijzing komen alleen projecten in aanmerking met een brede landelijke uitstraling;

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit:

  • Vincent Wijlhuizen;
  • Jeanette Smit;
  • Jack Pisters.

Beoordelingen vier keer per jaar

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend bij NORMA Plus. De beoordelingscommissie komt aan het einde van elk kwartaal bijeen om de aanvragen van dat kwartaal te beoordelen. Wanneer je aanvraag in een bepaalde ronde meegenomen moet worden, zorg dan dat de aanvraag voor de uiterste inleverdatum van het betreffende kwartaal binnen is.

Kwartaal Uiterste inleverdatum Uitslag
Beoordelingsronde 1e kwartaal 31 januari Uitslag vrijdag 29 maart
Beoordelingsronde 2e kwartaal 30 april Uitslag vrijdag 28 juni
Beoordelingsronde 3e kwartaal 31 juli Uitslag vrijdag 27 september
Beoordelingsronde 4e kwartaal 31 oktober Uitslag vrijdag 20 december

Aanvragen

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan, zolang daarvoor budget beschikbaar is. Hiervoor dient het formulier “Aanvraag NORMA PLUS” volledig te worden ingevuld.

Voor verdere vragen kan contact worden opgenomen met het overkoepelende NORMA fonds via normafonds@stichtingnorma.nl.