NORMA PLUS - NORMA

NORMA PLUS biedt een loket voor de financiering van projecten die bijdragen aan de verbetering van de inkomens- en rechtspositie van uitvoerende kunstenaars.

Die projecten kunnen worden ingediend door erkende belangenorganisaties van uitvoerende kunstenaars, of door de uitvoerende kunstenaars zelf. De projecten moeten een sociaal, cultureel of educatief doel hebben. Daarnaast mogen het projecten betreffen die uitvoerende kunstenaars in brede zin ten goede komen, maar het kan ook gaan om een of meer specifieke beroepsgroepen (zoals stemacteurs, muzikanten, urban dancers, etc.). De overige voorwaarden zijn in het reglement opgenomen dat onderaan deze pagina kan worden gedownload.

Algemene uitgangspunten

NORMA Plus hanteert de volgende uitgangspunten:

  • 50% van het aangevraagde bedrag wordt vooraf betaald. 50% na de verantwoording;
  • De bijdrage van het NORMA fonds bedraagt ten hoogte 50% van het totaalbudget van het project;
  • Minimale toekenning bedraagt € 2.500 en maximale toekenning € 50.000;
  • Het project duurt niet langer dan één jaar;
  • Bij projecten waar € 30.000 of meer is toegekend, dient het financiële en inhoudelijke verslag vergezeld te gaan van een accountantsverklaring;
  • Voor toewijzing komen alleen projecten in aanmerking met een brede landelijke uitstraling;

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit:

  • Vincent Wijlhuizen;
  • Jeanette Smit;
  • Jack Pisters.

Aanvragen

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan, zolang daarvoor budget beschikbaar is. Hiervoor dient het formulier “Aanvraag NORMA PLUS” volledig te worden ingevuld.

Voor verdere vragen kan contact worden opgenomen met het overkoepelende NORMA fonds via normafonds@stichtingnorma.nl.