Voi©e - NORMA

Brancheorganisatie van cbo’s

NORMA is aangesloten bij Voi©e, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten. Voi©e is één van de initiators van The Contentmap en het filmpje het gemak van collectief beheer.

De leden van Voi©e worden jaarlijks door een onafhankelijke partij getoetst of zij voldoen aan de door VOI©E opgestelde keurmerkcriteria. Nadat een onafhankelijke certificeerder – het Keurmerkinstituut – een bindend certificatieadvies heeft afgegeven, wordt het CBO-Keurmerk verleend. NORMA heeft zich verbonden aan een aantal normen van transparantie en kwaliteit, vastgelegd in de CBO keurmerkcriteria. Jaarlijks wordt door het Keurmerkinstituut getoetst of NORMA hieraan voldoet, waarna het CBO-Keurmerk kan worden toegekend. NORMA heeft sinds 2011 het CBO-Keurmerk toegewezen gekregen. Voor meer informatie zie hier.