Voi©e - NORMA

Brancheorganisatie van cbo’s

NORMA is aangesloten bij VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten.

De leden van VOI©E worden jaarlijks door een onafhankelijke partij getoetst of zij voldoen aan de door VOI©E opgestelde keurmerkcriteria. Nadat een onafhankelijke certificeerder – het Keurmerkinstituut – een bindend certificatieadvies heeft afgegeven, wordt het CBO-Keurmerk verleend. NORMA heeft zich verbonden aan een aantal normen van transparantie en kwaliteit, vastgelegd in de CBO keurmerkcriteria. Jaarlijks wordt door het Keurmerkinstituut getoetst of NORMA hieraan voldoet, waarna het CBO-Keurmerk kan worden toegekend. NORMA heeft sinds 2011 het CBO-Keurmerk toegewezen gekregen. Voor meer informatie zie hier.

Governance Code VOI©E

In 2020 en 2021 heeft NORMA haar governancestructuur geëvalueerd. Deze evaluatie, waartoe al was besloten bij de invoering van de oorspronkelijke structuur in 2018, heeft geleid tot nieuwe statuten die in juni 2022 zijn gepasseerd. De Raad van Toezicht, sinds 2018 bestaande uit drie onafhankelijke leden, is uitgebreid met drie leden die worden voorgedragen door erkende beroepsorganisaties van rechthebbenden. De nieuwe Commissie Repartitie &, die de Raad van Rechthebbenden vervangt, bestaat volledig uit rechthebbenden die zijn voorgedragen door beroepsorganisaties of de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen van NORMA. De commissie adviseert de RvT op bepaalde onderwerpen.

De governancestructuur van NORMA is geformaliseerd in de statuten en de aanverwante reglementen. Daarnaast heeft NORMA zich gecommitteerd aan de Governance Code van VOI©E, waaronder de meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending. De statuten en de Governance Code waarborgen dat NORMA op een integere, transparante en doeltreffende handelt. NORMA voldoet aan de voorwaarden van de Governance Code en brengt daarover jaarlijks verslag uit in haar transparantieverslag.