Downloads

Downloads

Hier kun je onder meer jaarverslagen, de exploitatieovereenkomst, statuten en reglementen downloaden. Voor het openen van de bestanden heb je een PDF reader nodig, zoals Acrobat Reader van Adobe.

 

Repartitiereglementen

Hier kun je de verschillende repartitiereglementen raadplegen.

Ga verder

Exploitatieovereenkomst

Hier zie je een voorbeeld van de Exploitatieovereenkomst van NORMA.

Download

Opt-out formulier

Aangeslotenen kunnen bij het sluiten van de exploitatieovereenkomst of tijdens de looptijd (tegen het eind van ieder kalenderkwartaal) op basis van artikel 1.4 van de exploitatieovereenkomst rechten en/of vergoedingsaanspraken in de categorie audio of audiovisuele rechten van de rechtenoverdracht uitsluiten via het hier getoonde 'opt-out formulier'.

Download

Regeling niet-commercieel gebruik

NORMA biedt aangeslotenen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden voor niet-commercieel gebruik zelf te licenseren via de ‘Regeling niet-commercieel gebruik'. Dit is alleen mogelijk voor archiefexploitatie.

Download

Statuten

Hier kun je de statuten van NORMA downloaden.

Download

Bestuursreglement

Hier kun je het bestuursreglement van NORMA downloaden.

Download

Treasury Statuut

Hier kun je het Treasury Statuut van NORMA downloaden.

Download

Reglement Raad van Toezicht

Hier kun je het reglement van de Raad van Toezicht van NORMA downloaden.

Download

Reglement Raad van Rechthebbenden

Hier kun je het reglement van de Raad van Rechthebbenden van NORMA downloaden.

Download

Huishoudelijk Reglement

Hier kun je ons huishoudelijk reglement inzien.

Download

Jaarverslagen

Hier kun je jaarverslagen van NORMA downloaden.

Ga verder

Commentaren-, klachten- en geschillenregeling

Klik om te downloaden.

Download