Downloads

Downloads

Hier kunt u onder meer jaarverslagen, de exploitatieovereenkomst, statuten en reglementen downloaden. Voor het openen van de bestanden heeft u een PDF reader nodig, zoals Acrobat Reader van Adobe.

 

Repartitiereglementen

Hier kunt de de verschillende repartitiereglementen raadplegen.

Ga verder

Exploitatieovereenkomst

Hier ziet u een voorbeeld van de Exploitatieovereenkomst van NORMA.

Download

Opt-out formulier

Aangeslotenen kunnen bij het sluiten van de exploitatieovereenkomst of tijdens de looptijd (tegen het eind van ieder kalenderkwartaal) op basis van artikel 1.4 van de exploitatieovereenkomst rechten en/of vergoedingsaanspraken in de categorie audio of audiovisuele rechten van de rechtenoverdracht uitsluiten via het hier getoonde 'opt-out formulier'.

Download

Regeling niet-commercieel gebruik

NORMA biedt aangeslotenen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden voor niet-commercieel gebruik zelf te licenseren via de ‘Regeling niet-commercieel gebruik'. Dit is alleen mogelijk voor archiefexploitatie.

Download

Statuten

Hier kunt u de statuten van NORMA downloaden.

Download

Bestuursreglement

Hier kunt u het bestuursreglement van NORMA downloaden.

Download

Treasury Statuut

Hier kunt u het Treasury Statuut van NORMA downloaden.

Download

Reglement Raad van Toezicht

Hier kunt u het reglement van de Raad van Toezicht van NORMA downloaden.

Download

Reglement Raad van Rechthebbenden

Hier kunt u het reglement van de Raad van Rechthebbenden van NORMA downloaden.

Download

Huishoudelijk Reglement

Hier kunt u ons huishoudelijk reglement inzien.

Download

Jaarverslagen

Hier kunt u jaarverslagen van NORMA downloaden.

Ga verder

Speellijsten

Hier vindt u meer informatie over speellijsten.

Ga verder