Reglementen, statuten en overeenkomsten - NORMA

Downloads van reglementen, statuten en overeenkomsten

Je vindt hier onder meer de downloads van onze verschillende verdelingsreglementen, statuten en reglementen en overeenkomsten met rechthebbenden

De verdelingsreglementen zijn de regels op basis waarvan NORMA de vergoedingen verdeelt onder de rechthebbenden. Wij maken hierbij een onderscheid tussen: video (audiovisueel), audio (tracks) en multimedia. De huidige reglementen gelden vanaf gebruiksjaar 2015 en later.

Ook is hier te downloaden de ‘Verklaring aanmelding repertoire’. Dit document kan gebruikt worden als bewijsstuk in het MyNORMA claimproces indien de rechthebbende over geen enkel ander bewijsstuk beschikt.