Vakbonden en beroepsorganisaties - NORMA

Samenwerking met vakbonden en beroepsorganisaties

NORMA werkt samen met vakbonden en beroepsorganisaties, dat zijn op dit moment de Kunstenbond vakgroep Muziek/Ntb, ACT en Samen1Stem.

Kunstenbond vakgroep Muziek

De Ntb ‘Nederlandse Toonkunstenaarsbond’ is de vakbond voor musici, dansers en acteurs. De Kunstenbond is de vakbond voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt of een creatieve beroepsopleiding volgt. In juni 2018 zijn de Kunstenbond en de Ntb gefuseerd, dit resulteert in de naam Kunstenbond met de vakgroep Muziek/Ntb.

ACT

NORMA houdt verder nauw contact met de belangenorganisatie voor acteurs, ACT. Met ACT maakt NORMA onderdeel uit van Portal Audiovisuele Makers en treedt zij samen op bij het mobiliseren en informeren van acteurs in Nederland.

Samen1Stem

De stemacteurs hebben zich verenigd in de vakvereniging Samen1Stem. De Kunstenbond, ACT en Samen1Stem nemen zitting in de Raad van Rechthebbenden. Zij geeft onder meer goedkeuring aan zaken als repartitiereglementen en de toekenning aan sociaal culturele doeleinden.