Nevenfuncties Raad van Toezicht - NORMA

Nevenfuncties Raad van Toezicht

De zes leden van NORMA’s Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

mr. Geke Faber
Onafhankelijk voorzitter

 • Voorzitter bestuur participatiefonds en vervangingsfonds
 • Voorzitter RvT Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Angelique Finkers
Onafhankelijk lid, vicevoorzitter

 • Directeur-bestuurder Zaantheater
 • Bestuurslid Stichting Bind Zaandam

Christopher Parren
Lid, benoemd door de Raad van Rechthebbenden

 • Freelance acteur
 • Freelance producent en zakelijk & juridisch adviseur voor tv en filmproducties. Op het moment voornamelijk werkzaam voor Topkapi Films en Witte Geit TV
 • Bestuurslid vereniging ACT acteursbelangen
 • Bestuurslid Stichting Zuilenstraat
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zelfverzonnen Zaken

drs. K.B. Tewarie RA
Onafhankelijk financieel deskundig lid, benoemd door de Raad van Rechthebbenden

 • Lid Raad van Toezicht en lid Governance commissie, voorzitter Audit commissie ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit commissie Stichting Reuma Nederland
 • Lid Audit commissie FNV
 • Lid Bestuur en penningmeester van Stichting Cancer Center Amsterdam
 • Lid van het Bestuur en penningmeester van Stichting ADORE

Irene Kuiper
Lid, voorgedragen door Kunstenbond Vakgroep Theater & Dans

 • Directeur van de Nel Theaterproducties
 • Freelance theatermaker, op dit moment werkzaam bij de Dienst Douane Nederland
 • Freelance budgetcoach

Willem Wanrooij
Lid, voorgedragen door Kunstenbond Vakgroep Muziek/Ntb

 • Extern adviseur Europese ontwikkelingen SENA sectie Performers
 • Directeur-eigenaar van wanrooy@dvice, adviseur creatieve sector en auteursrecht