Nevenfuncties Raad van Toezicht

Nevenfuncties Raad van Toezicht

De drie leden van NORMA’s Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

mr. Geke Faber
Onafhankelijk voorzitter

  • Voorzitter bestuur participatiefonds en vervangingsfonds
  • Voorzitter RvT Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
  • Voorzitter RvT Stichting Reuma Nederland
  • Lid landelijk bestuur Rode Kruis

mr. Renate de Boer
Onafhankelijk juridisch deskundig lid, benoemd door de Raad van Rechthebbenden

  • Beleidsadviseur bij het Commissariaat voor de Media

drs. K.B. Tewarie RA
Onafhankelijk financieel deskundig lid, benoemd door de Raad van Rechthebbenden

  • Lid Raad van Toezicht en lid Governance commissie, voorzitter Audit commissie ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland
  • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit commissie Stichting Reuma Nederland
  • Lid Audit commissie FNV
  • Lid Bestuur en penningmeester van VUmc Cancer Center Amsterdam