Werkwijze - NORMA

Aanmelden en claims indienen

Om aanspraak te kunnen maken op een eventuele vergoeding via NORMA, is het van belang dat jij je eerst aanmeldt als aangeslotene. Wanneer je vervolgens bent aangesloten bij NORMA, kun je programma’s aanmelden waarin jij meespeelt via het MyNORMA portal.

Volgens de exploitatieovereenkomst die je hebt getekend wanneer je bent aangesloten bij NORMA, moet je direct nadat je uitvoering in een programmaFilms, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc. is afgerond deze aanmelden bij NORMA. In de praktijk betekent dit dat je je programma aanmeldt zo snel mogelijk nadat het is uitgezonden en de titel klaarstaat in MyNORMA om te claimen. Belangrijk is daarom dat jij zelf bijhoudt waar, wanneer en hoe vaak jouw programma is te zien. Hoe sneller je claimt, hoe eerder jij jouw geld ontvangt. Daarnaast is NORMA gebonden aan bepaalde (korte) termijnen voor het uitbetalen van de gelden. Om aan die regelgeving te kunnen voldoen, vragen wij je dringend om je programma aan te melden zodra het beschikbaar is in MyNORMA. Op de homepage van MyNORMA is te zien tot en met welke datum de titels van programma’s al klaar staan om te claimen.

Claim deadline

Om je claims van programma’s waarin jij meespeelt nog te kunnen verwerken, hanteren wij  per gebruiksjaarHet jaar waarin een programma is gebruikt en/of uitgezonden. een claim deadline. De uiterlijke claim deadline communiceren wij via de homepage van MyNORMA, onze website, onze nieuwsbrief en social media. Wij vragen je nadrukkelijk om niet te wachten tot de deadline, maar zo snel mogelijk via het MyNORMA claimproces je werk aan te melden, dat is ook in jouw voordeel, want dan kunnen we je sneller uitbetalen.

Uitbetaling

Er wordt minstens elk kwartaal een betaling gedaan over de claims die zijn ingediend.

Nieuws over de meest recente betalingen vind je in ons nieuwsoverzicht.