Werkwijze - NORMA

Aanmelden en claims indienen

Om aanspraak te kunnen maken op een eventuele vergoeding via NORMA, meld je je eerst aan bij NORMA. Vervolgens ben je aangesloten bij NORMA en kun je programma’s aanmelden waarin je meespeelt via MyNORMA.

Volgens de exploitatieovereenkomst die je hebt getekend wanneer je bent aangesloten bij NORMA, moet je direct nadat je uitvoering in een programmaFilms, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc. is afgerond deze aanmelden bij NORMA. In de praktijk betekent dit dat je je programma aanmeldt zo snel mogelijk nadat het is uitgezonden en de titel klaarstaat in MyNORMA om te claimen. Belangrijk is daarom dat je zelf bijhoudt waar, wanneer en hoe vaak je programma is te zien. Hoe sneller je claimt, hoe eerder je je vergoeding ontvangt. Daarnaast is NORMA gebonden aan bepaalde (korte) termijnen voor het uitbetalen van de vergoedingen. Om aan die regelgeving te kunnen voldoen, vraagt NORMA je om je programma aan te melden zodra het beschikbaar is in MyNORMA. Op de homepage van MyNORMA is te zien tot en met welke datum de titels van programma’s klaar staan om te claimen.

Claimdeadline

Om je claims van programma’s waarin jij meespeelt nog te kunnen verwerken, hanteert NORMA  per gebruiksjaarHet jaar waarin een programma is gebruikt en/of uitgezonden. een claimdeadline. De uiterlijke claimdeadline wordt gecommuniceerd via de homepage van MyNORMA, NORMA’s website, nieuwsbrief en social media. Je kunt dus al ruim voor de deadline je claims indienen. Doe dat ook, dat is namelijk in je eigen voordeel, want dan kunnen we je sneller uitbetalen.

Uitbetaling

Er wordt minstens elk kwartaal een betaling gedaan over de claims die zijn ingediend.

Nieuws over de meest recente betalingen ontvang je via een notificatiebericht in MyNORMA.