Werkwijze

Aanmelden en claims indienen

Om aanspraak te kunnen maken op een eventuele vergoeding via NORMA, is het van belang dat jij je eerst aanmeldt als aangeslotene. Indien je bent aangesloten bij NORMA, kun je een claim indienen voor het gebruik van jouw werk via het MyNORMA-portal.

Belangrijk is dat jijzelf bijhoudt waar, wanneer en hoe vaak jouw werk is verspreid. Het is belangrijk om zo gauw mogelijk jouw repertoire voor een gebruiksjaar te claimen. Hoe sneller je claimt, hoe eerder jij jouw vergoedingen ontvangt.  Een repartitiejaar wordt na drie jaar afgesloten. Repartitiejaar 2017 is dus eind 2020 afgesloten. Om jouw claims nog te kunnen verwerken, voordat een repartitiejaar officieel wordt afgesloten, geldt voor het afsluitende jaar een deadline. Elk jaar wordt bekeken wat de exacte deadline wordt. Via de website, nieuwsbrief en social media word je daarover geïnformeerd.


Uitbetaling

Er wordt minstens per kwartaal een betaling gedaan over de claims die zijn ingediend.
Vanwege ons verdeelsysteem communiceren wij vooraf over welke vergoedingen wanneer worden uitgekeerd.

Nieuws over de meest recente betalingen vind je in ons nieuwsoverzicht.