Aanvragen NORMA PLUS - NORMA

Stap 1 van 5 - Projectgegevens

  • U staat op het punt een aanvraag in te dienen bij het NORMA PLUS Fonds. Houd er rekening mee dat u aan het einde van deze aanvraag enkele bestanden als PDF dient te uploaden.

    Het is niet mogelijk het formulier tussentijds op te slaan.

    Beoordelingen vier keer per jaar

    Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend bij NORMA Plus. De beoordelingscommissie komt aan het einde van elk kwartaal bijeen om de aanvragen van dat kwartaal te beoordelen. Wanneer je aanvraag in een bepaalde ronde meegenomen moet worden, zorg dan dat de aanvraag voor de uiterste inleverdatum van het betreffende kwartaal binnen is.