Verdelingsreglementen-video - NORMA

Verdelingsreglementen – video

Alle verdelingsreglementen met betrekking tot video, inclusief de verdeelsleutels en uitvoeringsbesluiten, vind je hier. Het Algemeen verdelingsreglement geldt onder meer voor geldstromen Televisie-Uitzendingen en Thuiskopie Video. Leenrecht Video wordt uitgekeerd als toevoeging van Thuiskopie Video met een uitvoeringsbesluit voor één uitzondering in de systematiek. Ten slotte zijn er nog de kleinere geldstromen, zoals het Muziekloket.

Verdeelsleutels

De verdeling van onze videogelden, gebeurt kortweg via drie verdeelsleutels:

  • Weging programmacategorie
  • Spoor van de prestatie
  • Gewicht van de rol (hoofd, midden, klein)

De weging van die verdeelsleutels is neergelegd in verschillende uitvoeringsbesluiten. Deze zijn hieronder ook te raadplegen.

Kleinere geldstromen

NORMA probeert zo goed mogelijk te verdelen, tegen laag mogelijke kosten. Aangezien sommige geldstromen te laag zijn om die efficiënt te kunnen verdelen, of omdat de data überhaupt ontbreken, worden bepaalde geldstromen toegevoegd aan grotere geldstromen.

De uitvoeringsbesluiten die daaraan ten grondslag liggen, zijn ook hier te vinden.