Toezicht - NORMA

Toezicht

NORMA heeft transparantie en integriteit hoog in het vaandel staan. Naast de Raad van Toezicht, staat NORMA ook onder toezicht van het CvTAHet College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de vergoedingen door collectieve beheersorganisaties.. Daarnaast is zij aangesloten bij brancheorganisatie VOI©EVOI©E is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties (cbo's). Alle cbo's in Nederland zijn lid van VOI©E. Binnen VOI©E  zijn criteria vastgesteld waaraan een cbo moet voldoen, de keurmerkcriteria. Dit wordt jaarlijks getoetst door het Keurmerkinstituut, waarna het cbo-keurmerk kan worden toegekend..