Vergadering van Aangeslotenen - NORMA

De Vergadering van Aangeslotenen (VvA)

De VvA wordt eenmaal per jaar gehouden. De VvA is toegankelijk voor alle aangeslotenen, alle leden van de Raad van Toezicht (RvT), alle leden van de Repartitie en SoCu-Commissie (R&SC) en alle medewerkers van NORMA.

Terugkerende onderwerpen zijn de activiteiten van NORMA, het SoCu-beleid en toelichting op de jaarcijfers. Aan aangeslotenen wordt er ruimte gegeven om op een laagdrempelige manier het dialoog aan te gaan met het bestuur en de RvT. De VvA is dus hét moment om je stem te laten horen. Uitgebreide informatie over de VvA vind je in artikel 20 van de statuten.