Nieuws

Verslag Vergadering van Aangeslotenen 19 juni 2023

door NORMA

Op 19 juni 2023 vond een inspirerende en interactieve Vergadering van Aangeslotenen (VvA) van NORMA plaats. Onder leiding van Jürgen Theuns, de voorzitter van de Repartitie en SoCu-Commissie (R&SC), werden verschillende actuele ontwikkelingen toegelicht. De vergadering werd muzikaal ondersteund met een optreden van singer-songwriter Nina June.

Update vergoedingen

Tom Nauta, directeur-bestuurder van NORMA gaf een update over de vergoedingen. De totale incasso bedroeg in 2022 € 11,5 miljoen; voor de repartitie maar liefst €12 miljoen. De resultaten liggen in lijn met de verwachtingen. Daarbij kon Tom Nauta melden dat het proces van claimen en controleren de afgelopen jaren aanzienlijk is versneld. Aangeslotenen kunnen nu al vergoedingen claimen voor tv-programma’s die in het eerste kwartaal van 2023 zijn uitgezonden. De deadline voor het claimen van vergoedingen voor het jaar 2022 is op 1 september 2023. Aangeslotenen zijn zelf verantwoordelijk voor het doen van claims en het aanmelden van programma’s. Met ketenpartners wordt gesproken over een database met informatie over de rollen die uitvoerende kunstenaars hebben vertolkt in verschillende programma’s, films en series.

Tom Nauta gaf antwoord op vragen uit het publiek. Twee onderwerpen kregen extra aandacht.

Samenwerking Sena

In 2022 is NORMA verhuisd en ingetrokken bij Sena met als doel de samenwerking van partijen te intensiveren en rechthebbenden een nog betere service te bieden. Helaas bleken de verwachte synergievoordelen kleiner dan gehoopt. Ook verschilt de systematiek van Sena sterk van die van NORMA. Daarom is besloten om de verdere intensivering van de samenwerking op te schorten. Niettemin zullen Sena en NORMA blijven samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van bepaalde audio-uitkeringen.

Video on Demand
Tweede punt van aandacht vormden de onderhandelingen met producenten en streamingplatforms over video on demand-vergoedingen. Binnenkort zal NORMA hier meer details over delen. Dat geldt ook voor de wetgeving waaraan wordt gewerkt over dit onderwerp.

Governance
Een ander belangrijk aspect dat werd besproken, was governance. Geke Faber, de onafhankelijke voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van NORMA, stelde de leden van de RvT voor en gaf uitleg over de werkzaamheden en taken van de raad. Transparantie, goed bestuur en toezicht daarop zijn essentieel voor NORMA.

Repartitie & SoCu-Commissie
De termijn van de zetel van Jürgen Theuns is verlopen. De VvA stemde in met de herbenoeming van Jürgen Theuns voor een nieuwe termijn van vier jaar als lid van de Commissie Repartitie & SoCu. Geke Faber feliciteerde Jürgen Theuns met zijn herbenoeming.

Intermezzo Nina June

Nina June zong, onder begeleiding van pianist Frank de Lange enkele songs tijdens de VvA.
Haar tour is mede tot stand gekomen door een bijdrage vanuit het NORMA fonds.

NORMA fonds & Corona Steunfondsen

Jürgen Theuns, de voorzitter van de R&SC, gaf een update over het NORMA fonds. Dit fonds is bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen. De volgende aanvraagronde van het fonds is in september 2023. Jürgen Theuns benoemde ook het Boosterfonds. Tijdens de Covid-periode konden jonge makers aanvragen doen uit dit fonds. Het Boosterfonds is in 2023 voor het laatst geopend.

Repartitie en SoCu-Commissie

De R&SC zet zich in voor de belangen van de rechthebbenden. Jürgen Theuns stelde de leden van de commissie voor: Simone van Vugt, Rolf Delfos, Gijs Hanegraaf en Jennifer Evenhuis. Jürgen Theuns heette Jennifer Evenhuis welkom. Zij is het nieuwste lid van R&SC en is voorgedragen door ACT. Jennifer volgt Manoushka Zeegelaar-Breeveld op. Voor Manoushka was een speciaal woord van dank voor haar inzet in de afgelopen jaren.

Volgende VvA

In het voorjaar van 2024 zal een nieuwe Vergadering van Aangeslotenen worden georganiseerd.