FAQ Boosterfonds - NORMA

Op deze pagina vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Lees deze informatie goed door, voordat je contact met ons opneemt.

Hoe vraag ik een uittreksel van de KvK aan?

Ga naar deze pagina van de Kamer van Koophandel. Je kunt daar een digitaal gewaarmerkt uittreksel aanvragen voor € 8,45. 

Mag ik ook een contract als bewijs van professioneel uitvoerend kunstenaar uploaden?

Liever ontvangen wij geen arbeidscontracten, behalve als deze net is ingegaan en je dus nog geen salarisstrook hebt ontvangen.

Ben je ingehuurd en uitbetaald door middel van loon, ofwel er zijn belastingen ingehouden op je salaris, dan moet je een salarisstrook of jaaropgave inleveren. Dat geldt ook als jij voor jouw optredens wordt betaald door een verloningsbedrijf.

Als je bent ingehuurd als zelfstandige (zzp’er) dan is een uittreksel van de Kamer van Koophandel voldoende.

Let op: uit de documenten moet duidelijk blijken dat je werkzaam bent als professioneel uitvoerend kunstenaar.

Hoe bewijs ik dat ik op 31 december 2021 was aangesloten bij NORMA?

Op het aanvraagformulier wordt gevraagd naar je NORMA-nummer met bijbehorend e-mailadres. Je vindt jouw NORMA-nummer op het contract dat je met ons hebt gesloten, en op facturen en jaaropgaven van NORMA. Het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat, is het e-mailadres waarop je de berichten van NORMA ontvangt over bijvoorbeeld het indienen van claims.

Tot slot kun je ook inloggen bij MyNORMA. Je vindt dan het NORMA-nummer rechtsboven op de pagina naast jouw naam.

Wij controleren op basis van de door jou aangeleverde gegevens of je aangesloten was bij NORMA op 31 december 2021. Lever je de verkeerde gegevens aan, dan wordt je aanvraag niet gehonoreerd. 

Ik heb mij pas in 2022 aangemeld bij NORMA, kan ik alsnog een aanvraag indienen?

Nee, alleen mensen die op 31 december 2021 aangesloten waren bij NORMA kunnen een aanvraag indienen.

Wat zijn nu precies naburige rechten?

Naburige rechtenvergoedingen worden in Nederland uitgekeerd door SENA en/of NORMA. Je moet bij één van deze twee organisaties aangesloten zijn om je naburige rechtenvergoedingen te kunnen ontvangen.

Treed je bijvoorbeeld op op televisie of wordt jouw muziek op de radio gespeeld, dan ontvang je elke keer dat dit gebeurd een naburige rechtenvergoeding. Het televisiestation cq radiostation moet jou dan een bedrag betalen voor het recht om jouw optreden/muziek te gebruiken.

Voor meer informatie bezoek onze informatiepagina (meer gericht op televisie) en/of die van SENA (meer gericht op radio/muziek).

Hoe toon ik aan dat ik meer dan 100 euro heb ontvangen aan naburige rechtenvergoedingen?

In Nederland worden naburige rechten uitgekeerd door SENA en NORMA. Je kunt bij je aanvraag hun jaar- of periodieke overzichten gebruiken.

Ontvang je naburige rechten via een organisatie buiten Nederland of heeft je opdrachtgever deze afgekocht, dan kun je deze vergoedingen ook gebruiken om aan te tonen dat je meer dan € 100 aan naburige rechten hebt ontvangen tussen 2019 en 2021. Lever als het gaat om een naburige rechten organisatie een jaar- of periodiek overzicht aan. Bij afkoop kun je de factuur meesturen. 

Inkomsten van streamingdiensten zoals Spotify tellen niet mee.  

Twijfel je of de ontvangen bijdragen een naburige rechtenuitkering zijn, stuur dan een email naar boosterfonds@stichtingnorma.nl.

Ik treed op samen met andere uitvoerende kunstenaars. Kunnen we gezamenlijk een aanvraag indienen?

Nee, het Boosterfonds keert de bijdrage uit aan individuele uitvoerende kunstenaars. Dat betekent dat jullie allemaal een eigen aanvraag moeten indienen.

Je kunt wel samen één Bewijs van Betaald Optreden gebruiken. Zorg er dan wel voor dat dan alle namen van de uitvoerende kunstenaars volledig en correct worden benoemd in de verklaring. 

Mijn optredens worden geregeld door mijn agent of een boekingskantoor. Mag deze ook het bewijs van betaald optreden aanleveren?

Ja, dat mag. Zorg er wel voor dat niet alleen de data, maar ook de locaties van de optredens in het bewijs zijn opgenomen. Wij controleren de bewijzen steekproefgewijs.

Ik ben ingehuurd als acteur voor een productie (of serie), maar de specifieke dagen zijn nog niet bekend. Kan ik toch een aanvraag indienen?

Jazeker! Als het productiebedrijf of je agent kan bevestigen dat in de periode 7 maart t/m 31 augustus bent ingehuurd voor xxx, voor een x-aantal dagen, maar dat de specifieke dagen nog niet vaststaan, dan is dat voldoende.

Wij organiseren ons eigen optreden. We huren zelf de zaal en regelen de kaartverkoop. Mogen we deze optredens ook opgeven als betaald optreden?

Ja, dat mag. Je vult dan wel een andere soort verklaring in. Deze vind je in het document Bewijs van Betaald Optreden op de website-pagina van het Boosterfonds.

Mag mijn agent of boekingskantoor namens mij een aanvraag indienen? Ik ben niet handig met formulieren.

Nee, de aanvraag moet op naam van jou als individuele uitvoerende kunstenaar staan. Je kunt hen of iemand anders wel vragen om je te helpen bij het correct invullen van alle formulieren en de aanvraag zelf. 

Ik heb meerdere Bewijzen van Betaald Optreden, hoe voeg ik die samen tot één pdf-file?

Als je niet over de juiste programma’s beschikt op je computer, dan kun je gebruik maken van een online dienst. Twee voorbeelden daarvan zijn Adobe Merge en SmallPdf.

Moet ik mijn ontvangen corona-steungelden ook opgeven als staatssteun bij de de-minimis verklaring?

De TOZO- en NOW-uitkeringen gelden niet als staatssteun. Ook eventuele gelden ontvangen van een rijkscultuurfonds tellen niet mee als inkomsten voor de de-minimisverklaring. Heb je geld ontvangen vanuit de TOGS of de opvolger TVL, dan tellen die inkomsten wel mee.

Ik heb vorig jaar al een bijdrage vanuit het Boosterfonds ontvangen. Kan ik opnieuw een aanvraag indienen?

Nee, je kunt geen nieuwe aanvraag indienen.

Heb je een andere vraag?

Heb je een specifiek probleem of nog vragen na het lezen van de FAQ? Neem dan gerust contact op met NORMA Boosterfonds adviseur Heleen Westerman via boosterfonds@stichtingnorma.nl. Wil je graag telefonisch contact? Stuur dan een e-mail met de vraag om gebeld te worden. Heleen belt je dan zo snel mogelijk.