NORMA Boosterfonds - NORMA

Het NORMA Boosterfonds is gesloten

Met het Boosterfonds wil NORMA op een laagdrempelige manier uitvoerende kunstenaars een extra financiële booster geven voor toekomstige optredens. Met een bijdrage uit het Boosterfonds kunnen zij kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van shows financieren.  

De bijdrage vanuit het Boosterfonds bestaat uit € 270 per betaald optreden of opnamedag voor televisie en/of filmproducties in Nederland. Het maximumbedrag dat je kunt aanvragen is € 1350. Dat betekent dat je maximaal voor 5 dagen een bijdrage kunt aanvragen. Deze betaalde optredens of opnamedagen voor televisie en/of filmproducties moeten plaatsvinden tussen 7 maart en 31 augustus 2023. 

Wie kan een aanvraag indienen?

Het fonds staat open voor professionele uitvoerende kunstenaars in Nederland die of op 31 december 2021 waren aangesloten bij NORMA of tussen 2019 en 2021 tenminste € 100 aan naburige rechteninkomsten hebben ontvangen.

In Nederland worden naburige rechten uitgekeerd door Sena en NORMA. Ontvang je naburige rechtengelden via een organisatie buiten Nederland of heeft je opdrachtgever deze afgekocht, dan kun je deze vergoedingen ook gebruiken om aan te tonen dat je meer dan € 100 aan naburige rechtengelden hebt ontvangen tussen 2019 en 2021. 

Let op: Heb je al een bijdrage ontvangen vanuit het Boosterfonds in 2022 of 2023, dan kun je nu geen aanvraag meer indienen.

Wat moet je doen voor een aanvraag? 

Voor het indienen van een bijdrage moet je een aantal documenten aanleveren. Deze zijn:

  • Een bewijs dat je een professioneel uitvoerend kunstenaar bent. In het reglement staat welke documenten wij accepteren.
  • Een bewijs dat je of aangesloten was bij NORMA op 31 december 2021 of meer dan € 100 naburige rechten hebt ontvangen tussen 2019-2021. Je vindt op de FAQ-pagina meer informatie over hoe je dit kunt aantonen.
  • Een bewijs van betaald optreden voor maximaal 5 optredens die plaatsvinden tussen 7 maart en 31 augustus 2023. Het bewijs moet voldoen aan de vereisten zoals genoemd in ons format. Deze vind je hier.
  • Een volledig ingevulde de-minimisverklaring inclusief eventuele bewijzen van reeds ontvangen staatssteun. Op de FAQ-pagina vind je informatie over welke subsidies als staatssteun worden gezien. De in te vullen verklaring vind je hier.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Het NORMA Boosterfonds is gesloten voor aanvragen. 

Let op: Dit jaar is het laatste jaar dat het Boosterfonds opengaat. Het heeft geen zin om je aan te melden bij NORMA in de hoop dat je dan volgend jaar een aanvraag bij het Boosterfonds kunt indienen.

Wanneer wordt je aanvraag gehonoreerd

Jouw aanvraag moet voldoen aan alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en 4 van het Boosterfonds reglement. Als jouw aanvraag daaraan voldoet, dan kun je in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Boosterfonds. 

Voor de verdeling is maximaal 1/3 van het beschikbare budget bestemd voor musici en 2/3 of meer voor niet-musici. Als er onvoldoende aanvragen zijn binnengekomen, dan wordt deze verdeling losgelaten. Komen er meer aanvragen binnen dan er budget is, dan zullen de bijdragen door middel van loting worden toegekend.

In ieder geval ontvang je binnen 8 weken na sluiting van het Boosterfonds per e-mail bericht of jouw aanvraag is toegekend of niet.

NORMA Boosterfonds bezwaarcommissie 

Wanneer je ontevreden bent over het besluit van het Boosterfonds, dan kun je een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie. Dit doe je binnen twee weken na ontvangst van het besluit. De bezwaarcommissie bestaat uit Camiel Jansen, Ewout Eggink en Henk-Jan Heuvelink.  

Heb je een vraag?

Kijk eerst op de FAQ-pagina. Heb je daarna nog steeds een vraag of is iets onduidelijk, dan kun je uitsluitend via e-mail contact opnemen met fondsadviseur Heleen Westerman. Zij zal je vraag dan zo goed mogelijk beantwoorden. Haar e-mailadres is: boosterfonds@stichtingnorma.nl. Het is niet mogelijk om te bellen, Heleen zal jou bellen naar aanleiding van je e-mail als dat nodig is.  

Videopresentatie Boosterfonds