NORMA Boosterfonds - NORMA

Met het Boosterfonds wil NORMA op een laagdrempelige manier uitvoerende podiumkunstenaars een extra financiële booster geven voor toekomstige optredens. Met een bijdrage uit het Boosterfonds kunnen gerelateerde kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van shows worden betaald.  

In totaal is vanuit het Ministerie van OCW een bedrag van 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Boosterfonds. Daarvan is minimaal ⅔ bestemd voor niet-musici. Mochten er te weinig aanvragen binnenkomen, dan kan deze verdeling worden losgelaten ten voordele van musici. Komen er meer aanvragen binnen die voldoen aan de voorwaarden dan dat er budget voor is, dan zullen de bijdragen door middel van loting worden toegekend.  

Aanvraag indienen

Het NORMA Boosterfonds is gesloten voor nieuwe aanvragen. 

Beoordeling 

De aanvraag moet voldoen aan alle voorwaarden zoals genoemd in het reglement. Als het daaraan voldoet, kom je in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Boosterfonds. Er zijn geen aanvullende beoordelingscriteria. 

Als er meer aanvragen binnenkomen die voldoen aan alle voorwaarden, dan dat er budget is, dan zal door middel van een loting de bijdragen worden toegekend. Het maakt voor de loting niet uit of iemand op 10 mei of op 31 mei de aanvraag heeft ingediend. Iedere aanvrager die voldoet aan de voorwaarden heeft een gelijke kans. 

NORMA Boosterfonds bezwaarcommissie 

Wanneer je als indiener van een aanvraag bij het NORMA Boosterfonds ontevreden bent over het besluit over je aanvraag, dan kan je een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie binnen twee weken na ontvangst van het besluit door een e-mail te sturen naar boosterfonds@stichtingnorma.nl. De bezwarencommissie bestaat uit Camiel Jansen, Ewout Eggink en Henk-Jan Heuvelink.  

Vragen?

Kijk eerst op de FAQ-pagina. Mocht je vraag daar niet bijstaan, stuur dan een e-mail naar boosterfonds@stichtingnorma.nl Ook als je liever per telefoon je vraag wilt stellen. Fondsadviseur Heleen Westerman e-mailt of belt je dan zo snel mogelijk.