Nieuws

Herinnering: Vergadering van Aangeslotenen op 19 juni a.s.

door NORMA

Op maandag 19 juni 2023 zal de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen (VvA) (fysiek & digitaal) plaatsvinden.
Tijdens deze vergadering worden onder andere verkiezingen gehouden voor een plaats in de Repartitie en SoCu-Commissie (R&SC).

De Repartitie en SoCu-Commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals ACTKunstenbond/Ntb en Samen1Stem. Daarnaast dragen de rechthebbenden zelf twee personen voor, de zogenoemde vrije zetels. Eén daarvan wordt tijdens de vergadering van 19 juni 2023 herkozen.

Jürgen Theuns
De afgelopen jaren heeft (stem)acteur Jürgen Theuns de genoemde vrije zetel ingenomen. Jürgen Theuns geeft de stemacteurs een stem in de commissie, naast de zetels die worden bekleed door acteurs, muzikanten en dansers. NORMA is blij met de inzet van Jürgen voor de rechthebbenden. Met zijn kennis en ervaring heeft hij de commissie verder geprofessionaliseerd. Als voorzitter van de commissie heeft hij de belangen van alle rechthebbenden behartigd.

Jürgen Theuns is graag bereid om een tweede termijn (van vier jaar) als commissielid te vervullen. Samen1Stem draagt Jürgen opnieuw voor om de zetel ook de komende periode in te nemen. Daarmee wordt de continuïteit van het functioneren van de commissie geborgd. Door deel te nemen aan de VvA kun je stemmen voor een tweede termijn van Jürgen Theuns.

Stemmen
Je kunt stemmen wanneer je in de jaren 2020, 2021 en/of 2022 een vergoeding van NORMA hebt ontvangen en je (fysiek of digitaal) aanwezig bent bij de VvA. Als je niet aanwezig kunt zijn, maar wel wilt stemmen kun je iemand machtigen die namens jou stemt.
Let op: Om iemand te machtigen dien je dit formulier in te vullen en je kunt alleen iemand machtigen die fysiek aanwezig is. De gemachtigde dient jouw formulier bij zich te hebben

Praktische informatie
De locatie van de vergadering is in House of Watt te Amsterdam. Na afloop van de vergadering is er een borrel. Het is ook mogelijk om de vergadering online bij te wonen.
Je kunt je tot dinsdag 13 juni aanmelden voor de Vergadering van Aangeslotenen via de uitnodiging die je hebt ontvangen in je mailbox.

Uiterlijk de week voorafgaande de vergadering ontvang je de agenda en verdere praktische informatie.

We hopen je te verwelkomen op 19 juni 2023.

Heb je vragen over de Vergadering van Aangeslotenen? Stuur dan een mail naar Carolien de Boer, coördinator Communicatie: communicatie@stichtingnorma.nl.