Nieuws

Hoofdrol, middenrol, kleine rol? Wat is precies het verschil in NORMA’s claimproces?

Geplaatst op

Wij delen elke uitvoerende kunstenaar in naar een type rol. Daarvoor gebruikt NORMA de volgende onderverdeling: hoofdrol, middenrol en kleine rol.

De hoofdrol is dragend c.q. bepalend voor de verhaallijn of het muziekstuk, dan wel dominant aanwezig boven andere bijdragen binnen betreffende productie. Het betreft een hoofdaandeel binnen een productie waarbij de uitvoerende kunstenaar ter indicatie ongeveer 20% van de duur van de productie te zien of te horen is.

Een middenrol wordt toegekend aan alle naamdragende performances niet vallend onder een hoofdrol. Naamdragend zijn, specifiek gedefinieerde rollen met een eigen naam. Dan wel, een middenrol wordt toegekend aan alle performances die essentieel zijn en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de hoofdrollen. Binnen muzikale formats gaat een middenrol naar performances van acts indien er meerdere afzonderlijke acts, niet zijnde een hoofdact, onderdeel zijn van de productie.

Een kleine rol wordt toegekend aan niet specifiek gedefinieerde c.q. naamloze performances. Performances die zijn bedoeld om scenes in te kleuren c.q. te completeren. In lijn daarmee worden kleine rollen tevens toegekend aan het corps ballet, orkest- en koorleden. Dan wel, een kleine rol wordt toegekend aan performances die zijn bedoeld als intermezzo, ter afwisseling of afleiding binnen non-fictie formats.

Goed om te weten: Houd in je achterhoofd dat het gewicht van je rol wordt afgezet tegen het volledige programma. Met andere woorden: jouw rol in een film kan heel belangrijk zijn voor het verhaal, maar als je maar in enkele scènes te zien bent, kwalificeer je niet als hoofdrol. Als jij als muzikant optreedt in een talkshow, dan is dat een klein aandeel van de hele uitzending en kan je een kleine rol claimen.

Voorbeeld acteur:

  • Jij bent als acteur te zien in een RTL 4 tv-serie op en je rol is dragend voor de verhaallijn en je bent minimaal 20 % van de duur van de serie te zien. Dan heb je een hoofdrol.
  • Heb je in een film een naamdragende rol en is deze van essentieel belang en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de andere karakters in de film? Dan heb je een middenrol.
  • Speel je een rol van een naamloze speler in de serie, zoals een kassière of de tuinman en is jouw karakter er om scenes in te kleuren of te completeren? Dat is een kleine rol.

Voorbeeld Stemacteur:

  • Heb jij je stem gebruikt voor het gestalte geven aan een figuur die een dragende rol heeft voor de verhaallijn van een animatiefilm? Ben je daarbij ook nog minimaal 20% van de duur van de film te horen? Dan is jouw rol een hoofdrol.
  • Heb je in een stem ingesproken van een nagesynchroniseerde kinderserie en is je rol naamdragend en van essentieel belang en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de andere karakters in de serie? Dan heb je een middenrol. Ben je als stemacteur te horen in een animatieserie als naamloos karakter, zoals een baby? Is dat karakter er om scenes in te kleuren of te completeren en niet van essentieel belang voor de andere karakters? Dan heb je een kleine rol.

Voorbeeld Muzikant:

  • Jij bent zanger of muzikant van een band en er wordt een concertregistratie van jouw band uitgezonden op NPO 3. In dat geval heb jij een hoofdrol. Een eventuele gastmuzikant die één of enkele nummers meespeelt heeft een kleine rol.
  • Heb je als zanger of muzikant opgetreden als muzikaal intermezzo in een talkshow? Dan heb je een kleine bijdrage aan de talkshow (de hele uitzending) geleverd. Je vervult dan een kleine rol.
  • Jij hebt als sessiemuzikant de leader ingespeeld van een nieuwe serie. Dan kan jij voor alle afleveringen een kleine rol claimen. Hoewel jij in het muziekstuk zelf een grote (of misschien zelf de enige) rol vervult, is de leader op het geheel van de aflevering een beperkt onderdeel waardoor je niet als hoofdrol kwalificeert.

Series
Binnen een soap of dagelijkse tv-serie met een vaste cast, is het lastig te bepalen voor welke rolsoort je kunt claimen. Dagelijkse tv-series voor soaps worden niet per aflevering maar per seizoen geregistreerd. Indien jouw rol prominent aanwezig is, kan het gaan om een hoofdrol (20% te horen of te zien in een aflevering). In de periode dat jouw personage minder aan bod komt, kun je een middenrol of een kleine rol claimen. De vaste cast kan wisselen van hoofdrol naar middenrol en soms zelfs naar een kleine rol. Omdat deze fluctuaties bij vrijwel alle vast castleden kunnen voorkomen, kunnen zij allen een hoofdrol claimen, mits ze deze hoofdzakelijk vervullen.

Talkshows
Omdat NORMA talkshows niet per aflevering registreert maar per jaar, moet je jouw claim voorzien van een begin- en een einddatum van de betreffende uitzending of herhaling. Je mag enige marge nemen om eventuele herhalingen mee te nemen in jouw claim. Voor een talkshow zal dat in totaal twee dagen zijn; de dag van de initiële uitzending en de dag van de herhaling.

Je kunt alleen claimen voor talkshows als er sprake is van een performance (zoals het opvoeren van live muziek).

Tunes, leaders en intro’s
Het Sound ID spoor is specifiek voor herkenningsmelodieën van producties bedoeld. Deze tunes nemen nooit 20% van de totale productie in beslag en hoofrollen kunnen binnen dit spoor nooit worden geclaimd. Het zal altijd gaan om een – of kleine rol.

Dit artikel is onderdeel van ons verdeelproces. Voor meer informatie ga naar: Verdeelproces Stichting NORMA – Verdeelproces Stichting NORMA