Nieuws

Nieuw lid Repartitie en SoCu-Commissie: Jennifer Evenhuis

door NORMA

Jennifer Evenhuis is sinds 1 april 2023 lid van de Commissie Repartitie en SoCu-Commissie (R&SC). Zij is voorgedragen door ACT acteursbelangen. Jennifer volgt Manoushka Zeegelaar-Breeveld op.

De Repartitie en SoCu-Commissie

De R&SC-Commissie vertegenwoordigt de rechthebbenden van NORMA. De leden worden voorgedragen door de Vergadering van Aangeslotenen (VvA) en de volgende belangenorganisaties voor uitvoerende kunstenaars: ACT, Ntb/Kunstenbond en Samen1Stem. De commissie heeft een adviserende rol bij het beleid inzake het inhouden en verdelen van gelden voor sociaal culturele doeleinden.

De R&SC-commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Jürgen Theuns (voorzitter), voorgedragen door de VvA;
  • Rolf Delfos, voorgedragen door de Kunstenbond Vakgroep Muziek/Ntb;
  • Gijs Hanegraaf, voorgedragen door de Kunstenbond Vakgroep Theater en Dans;
  • Simone van Vugt, voorgedragen door de VvA;
  • Jennifer Evenhuis, voorgedragen door ACT.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor eenzelfde periode herbenoembaar.

Jennifer Evenhuis

 

Jennifer Evenhuis licht haar nieuwe rol als volgt toe: “Ik wil NORMA en het repartitieproces bekender en toegankelijker maken voor rechthebbenden en laten zien dat het fijn is de zakelijke kanten van het creatieve vak op orde te hebben”.

Jennifer Evenhuis is actrice, comedian en schrijver. Naast haar rol bij NORMA is ze actief lid bij vereniging ACT acteursbelangen.

Manoushka Zeegelaar-Breeveld

NORMA en de R&SC-commissie zijn in het bijzonder Manoushka Zeegelaar-Breeveld zeer dankbaar voor haar enorme inzet voor de belangen van de aangeslotenen.

NORMA wenst Jennifer veel succes toe bij de invulling van haar lidmaatschap van de R&SC-commissie.