Nieuws

Vergadering van Aangeslotenen & Verkiezing Zetel Repartitie & SoCu-Commissie

Geplaatst op

Op maandag 19 juni om 16.30 uur zal de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen (VvA) (fysiek & digitaal) plaatsvinden, tijdens deze vergadering worden ook verkiezingen gehouden voor een plaats in de Repartitie en SoCu-Commissie (R&SC).

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de VvA teruggeblikt op het afgelopen jaar (2022) en worden de doelen voor het komende jaar besproken. Verder krijgen de aangeslotenen informatie over onder meer de bestedingen uit het NORMA fonds. Tijdens deze Vergadering van Aangeslotenen worden ook verkiezingen gehouden voor een plaats in de Repartitie en SoCu-Commissie.

Hoe je je als rechthebbende kandidaat kunt stellen voor een zetel in de R&SC lichten we graag hier toe.

Verkiezing zetel Repartitie en SoCu-Commissie

De Repartitie en SoCu- Commissie vertegenwoordigt de rechthebbenden binnen NORMA. Ze geven advies aan zaken als de verdelingsreglementen (‘op welke manier wordt het geld verdeeld?’) en de inhouding voor Sociale en Culturele doeleinden (zoals het NORMA fonds).
De R&SC wordt gevormd door vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals ACTKunstenbond/Ntb en Samen1Stem. Daarnaast dragen de rechthebbenden zelf twee personen voor, de zogenoemde vrije zetels. Eén daarvan wordt tijdens de vergadering van 19 juni 2023 verkozen.

 

 1. Wie kan zich kandidaat stellen?
  Het gaat bij deze verkiezing om een audiovisuele zetel, dat betekent dat aangeslotenen met een audiovisuele (acteurs, dansers, stemacteurs, cabaretiers, etc) achtergrond zich kandidaat kunnen stellen voor de plaats die vrijkomt.
  De audio-zetel (muzikanten, zangers, etc.) komt twee jaar later beschikbaar, in 2025.

Let wel: Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je in de jaren 2020 t/m 2022 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebt ontvangen van NORMA.

 

 1. Hoe kan ik mij kandidaat stellen?
  Een rechthebbende kan zich bij NORMA op twee verschillende manieren kandidaat stellen voor een plek in de Repartitie en SoCu-Commissie:

Door voorgedragen te worden door een erkende belangenorganisatie. Dat zijn op dit moment: ACT, Kunstenbond/Ntb en Samen1Stem;
Door het ontvangen van 20 steunbetuigingen van andere NORMA-aangeslotenen die in de jaren 2020 t/m 2022 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebben ontvangen van NORMA.

 

 1. Vanaf wanneer kan ik mij kandideren?
  De benodigde formulieren en de formele procedurebeschrijving kun je hier vinden, inclusief een beschrijving van hoe een kandidatuur kenbaar kan worden gemaakt aan NORMA.

Op maandag 5 juni 2023 is de laatste dag waarop een kandidatuur kenbaar kan worden gemaakt, op maandag 12 juni 2023 worden de namen van de kandidaten gepubliceerd via een nieuwsbericht op de website van NORMA.

De verkiezing zelf vindt zoals gezegd plaats tijdens de Vergadering van Aangeslotenen op maandag 19 juni 2023. Degene die wordt verkozen zal vanaf 1 juli 2023 als lid toetreden tot de R&SC-Commissie.

De bovenstaande voorwaarden voor kandidaten zijn ook te vinden in het Reglement Repartitie en SoCu-Commissie.

Jürgen Theuns
De afgelopen jaren heeft (stem)acteur Jürgen Theuns de genoemde vrije zetel ingenomen. Jürgen Theuns geeft de stemacteurs een stem in de commissie, naast de zetels die worden bekleed door acteurs, muzikanten en dansers. NORMA is blij met de inzet van Jürgen voor de rechthebbenden. Met zijn kennis en ervaring heeft hij de commissie verder geprofessionaliseerd. Als voorzitter van de commissie heeft hij de belangen van alle rechthebbenden behartigd. Samen1Stem draagt Jürgen opnieuw voor om de zetel ook de komende periode in te nemen. Daarmee wordt de continuïteit van het functioneren van de commissie geborgd. Door deel te nemen aan de VvA kun je ook een stem uitbrengen op Jürgen Theuns.

Stemmen

Je hebt stemrecht wanneer je in de jaren 2020, 2021 en/of 2022 een vergoeding van NORMA hebt ontvangen en je aanwezig bent bij de VvA. Als je niet aanwezig kunt zijn, maar wel wilt stemmen kun je iemand machtigen die namens jou stemt. Zodra we de kandidaten bekend maken, en deze plaatsen op de website, zullen we ook de uitleg rondom het stemproces en machtigingsformulier op de website plaatsen.

Aanmelden Vergadering van Aangeslotenen 2023
Je kunt je tot uiterlijk 13 juni aanmelden voor de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen via de nieuwsbrief die je hebt ontvangen in je mailbox.

In de week voorafgaande de vergadering ontvang je de agenda van de vergadering en verdere praktische informatie.

We hopen je te verwelkomen op 19 juni 2023 vanaf 16.00 uur, we starten om 16.30!