NORMA fonds

Hoe werkt het NORMA fonds?

NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Vier aanvraagrondes in 2020

Dit jaar zijn er vier NORMA fonds aanvraagrondes. De deadlines zijn op:

  • maandag 3 februari om 10:00 uur (GESLOTEN)
  • vrijdag 10 april om 10:00 uur
  • woensdag 1 juli om 10:00 uur
  • woensdag 16 september om 10:00 uur

Een aanvraag indienen kan via deze pagina op onze website, waar ook het NORMA fonds reglement te vinden is.

Indienen eindrapportage

Wanneer jouw project is toegekend, dient uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage te zijn ingediend. Het format voor de eindrapportage vind je hier.