NORMA fonds

Waarvoor kan ik een aanvraag indienen?

Uiterlijk op woensdag 19 april 2017 wordt gecommuniceerd over de uitslag van de aanvragen ingediend voor 1 februari 2017.

NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Procedure

Professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en culturele organisaties binnen alle disciplines, werkzaam in Nederland kunnen een aanvraag indienen. Wij bieden ondersteuning voor culturele projecten door uitvoerend kunstenaars, binnen alle kunstdisciplines en alle cross-overs.
Het NORMA fonds heeft één keer per jaar, in het voorjaar, een beoordelingsronde. U hoort in de meeste gevallen een maand na de vastgestelde beoordelingsdatum of uw project gehonoreerd is.

Indienen

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier. Dit formulier maken we beschikbaar wanneer er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Kijk voor meer informatie en de richtlijnen voor aanvragen naar de Checklist en het Reglement. Als uw project wordt toegekend, dient uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage te zijn ingediend. Het format voor de eindrapportage vindt u hier.

Aanvragen voor 2017 kunnen nu niet meer worden ingediend, de deadline hiervoor was 1 februari 2017. Het bestuur van NORMA komt in de tweede week van april 2017 samen om een definitief besluit te nemen over de aanvragen, over de uitslag zal uiterlijk op woensdag 19 april worden gecommuniceerd.

Heeft u vragen over het NORMA fonds of over het indienen van aanvragen? Neem dan contact op met NORMA fonds adviseur Yacine N’diaye via: normafonds@stichtingnorma.nl.