NORMA fonds

Hoe werkt het NORMA fonds?

NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Procedure

Professionele kunstenaars en culturele organisaties binnen alle disciplines, werkzaam in Nederland kunnen een aanvraag indienen. Wij bieden ondersteuning voor culturele projecten door uitvoerend kunstenaars, binnen alle kunstdisciplines en alle cross-overs.
Het NORMA fonds heeft drie keer per jaar een beoordelingsronde. U hoort in de meeste gevallen zes weken na de vastgestelde deadline of uw project gehonoreerd is. De premièredatum van uw project mag niet eerder plaatsvinden dan 10 weken na de uiterste indiendatum.

Indienen

Er zijn dit jaar drie aanvraagrondes verdeeld over het jaar.
De deadline voor de derde en laatste aanvraagronde dit jaar is 1 september 2018.

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier. Dit formulier maken we beschikbaar wanneer er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Kijk voor meer informatie en de richtlijnen voor aanvragen naar de checklist en het Reglement.

Als uw project wordt toegekend, dient uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage te zijn ingediend. Het format voor de eindrapportage vindt u hier.

Let op: er geldt sinds 1 juli 2018 een nieuw Reglement, lees deze goed door.

Heeft u vragen over het NORMA fonds of over het indienen van aanvragen? Neem dan contact op met NORMA fonds adviseur Yacine N’diaye via: normafonds@stichtingnorma.nl.