NORMA fonds

Hoe werkt het NORMA fonds?

NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Indienen

In 2018 waren er drie aanvraagrondes verdeeld over het jaar. De deadline voor de derde en laatste aanvraagronde was 1 september 2018.

Wanneer een aanvraag is toegewezen/afgewezen ontvangt de aanvrager hierover bericht, echter het NORMA fonds correspondeert niet over de reden(en) van de toewijzing/afwijzing.

Wanneer jouw project wordt toegekend, dient uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage te zijn ingediend. Het format voor de eindrapportage vind je hier.

Toelichting NORMA fonds na 2018

In oktober 2018 is op initiatief van NORMA’s Raad van Rechthebbenden (RvRh) een enquête onder aangeslotenen gehouden over de besteding van de Sociaal Culturele gelden, waar het NORMA fonds onderdeel van uitmaakt. Op basis van de resultaten uit deze enquête zal de RvRh vóór 1 februari 2019 een besluit nemen over of en in welke vorm het NORMA fonds mogelijk wordt voortgezet.

Wil je graag op de hoogte worden gehouden van het NORMA fonds? Schrijf je dan in voor de NORMA fonds nieuwsbrief via onderstaand inschrijfformulier. Je ontvangt dan bericht zodra er meer nieuws is over de toekomst van het NORMA fonds.Heb je andere vragen over het NORMA fonds? Neem dan contact op met NORMA fonds adviseur Yacine N’diaye via: normafonds@stichtingnorma.nl.