NORMA fonds

Hoe werkt het NORMA fonds?

NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Procedure

Professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en culturele organisaties binnen alle disciplines, werkzaam in Nederland kunnen een aanvraag indienen. Wij bieden ondersteuning voor culturele projecten door uitvoerend kunstenaars, binnen alle kunstdisciplines en alle cross-overs.
Het NORMA fonds heeft drie keer per jaar een beoordelingsronde. U hoort in de meeste gevallen tien weken na de vastgestelde deadline of uw project gehonoreerd is. De premièredatum van uw project mag dan ook niet eerder liggen dan 10 weken na de uiterste indiendatum.

Indienen

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier. Dit formulier maken we beschikbaar wanneer er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Kijk voor meer informatie en de richtlijnen voor aanvragen naar de checklist en het Reglement. Op dit moment werkt NORMA aan een nieuw Reglement. Vanaf 1 juli is deze te raadplegen op onze website. U kunt daarom momenteel geen aanvragen indienen.

Als uw project wordt toegekend, dient uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage te zijn ingediend. Het format voor de eindrapportage vindt u hier.

Deadline aanvragen 2018
Nieuwe aanvragen voor 2018 kunnen weer worden ingediend. Dit jaar is er niet 1, maar zijn er in totaal 3 aanvraagrondes.
Aanvraagronde 1: Deadline 1 februari 2018 =VERLOPEN
Aanvraagronde 2: Deadline 1 april 2018 =VERLOPEN
Aanvraagronde 3: Deadline 1 september 2018 (Let op: hiervoor zal een ander Reglement gelden. Vanaf 1 juli is deze te raadplegen op onze website).

Heeft u vragen over het NORMA fonds of over het indienen van aanvragen? Neem dan contact op met NORMA fonds adviseur Yacine N’diaye via: normafonds@stichtingnorma.nl.