NORMA fonds

Hoe werkt het NORMA fonds?

NORMA verdeelt ook subsidies onder performers via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van performers bevorderen.

Reguliere aanvraagrondes NORMA fonds

Dit jaar zijn er vier NORMA fonds aanvraagrondes. De deadlines zijn op:

maandag 3 februari om 10:00 uur (GESLOTEN)
vrijdag 10 april om 10:00 uur (GESLOTEN)
woensdag 1 juli om 10:00 uur (GESLOTEN)
dinsdag 1 september om 10:00 uur

Een aanvraag indienen kan (zodra de aanvraagronde is geopend) via deze pagina  op onze website, waar ook het NORMA fonds reglement te vinden is.

Steunfonds rechtensector

Het Steunfonds Rechtensector beoogt de eerste nood bij de professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten.
Van dat steunfonds wordt een bedrag door NORMA uit eigen middelen en subsidie besteed aan artistiek-inhoudelijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. NORMA wil onafhankelijke uitvoerende kunstenaars de gelegenheid geven een project in te dienen. In de eerste helft van juli worden de voorwaarden voor aanvragen bekend gemaakt op deze pagina.

Heeft u andere vragen over het NORMA fonds? Neem dan contact op met Yacine N’diaye via: normafonds@stichtingnorma.nl.