NORMA fonds

Hoe werkt het NORMA fonds?

NORMA verdeelt ook subsidies onder uitvoerende kunstenaarsEen uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een acteur, muzikant of danser. via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Aanvraagrondes NORMA fonds

Dit jaar zijn er vier NORMA fonds aanvraagrondes, drie reguliere en een bijzondere aanvraagronde voor het NORMA Corona Fonds . De deadlines zijn op:

Reguliere NORMA fonds aanvraagrondes
maandag 3 februari om 10:00 uur (GESLOTEN)
vrijdag 10 april om 10:00 uur (GESLOTEN)
woensdag 1 juli om 10:00 uur (GESLOTEN)
NORMA Corona Fonds aanvraagronde
woensdag 16 september om 10:00 uur (GESLOTEN). Ga naar de speciale NORMA Corona Fonds pagina voor meer informatie.

Steunfonds Rechtensector: NORMA Corona Fonds

Het speciale noodfonds van NORMA, het NORMA Corona Fonds, stelt € 500.000 beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaars. Het NORMA Corona Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en heeft als doel de eerste nood bij de professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis te verlichten. Het ministerie van OCW heeft het bedrag dat beschikbaar is vanuit het Steunfonds Rechtensector verdubbeld waardoor in deze privaat-publieke samenwerking in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor projecten van rechthebbenden in de rechtensector.

Projectplannen van uitvoerende kunstenaars (zoals een acteur, stemacteur, musicus, dirigent, cabaretier, danser en poppenspeler) dienden te voldoen de speciale voorwaarden die voor het NORMA Corona Fonds zijn opgesteld. Dat zijn andere voorwaarden dan die van toepassing zijn op het reguliere NORMA Fonds en dit reglement vind je hier.
Het NORMA Corona Fonds is officieel geopend op dinsdag 1 september 2020 en sloot op 16 september 2020 om 10:00 uur. Alle informatie & voorwaarden  zijn na te lezen op de NORMA Corona Fonds pagina.

Heb je vragen over het NORMA fonds of het NORMA Corona Fonds? Neem dan per e-mail contact op met Yacine N’diaye via: normafonds@stichtingnorma.nl.