NORMA fonds - Stichting Norma

Hoe werkt het NORMA fonds?

NORMA verdeelt ook subsidies onder uitvoerende kunstenaarsEen uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een (stem)acteur, muzikant of danser. via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Aanvraagrondes NORMA fonds

Op dit moment zijn aanvragen bij het NORMA fonds gesloten. Een nieuwe aanvraagronde wordt aangekondigd via onze website en nieuwsbrief.

Waar je op moet letten als je een NORMA fonds aanvraag doet:

Lees voordat je aan je aanvraag begint het NORMA fonds reglement goed door. Neem daarnaast onderstaande aandachtspunten door om te voorkomen dat het mis gaat:

  • aanvragen moeten in het Nederlands geschreven zijn;
  • er kan alleen aangevraagd worden voor projecten waarbij minstens één uitvoerende kunstenaar optreedt;
  • alle bijlagen dienen als PDF te worden geüpload;
  • de begroting dient te worden ingediend volgens het standaard format (hier te downloaden);
  • specificeer in de begroting bedragen per uitvoering en repetitie, dus geen maandsalarissen. Dit om inzichtelijk te maken dat er aan de gagenorm (€ 270 per uitvoering of dag) wordt voldaan;
  • voor buitenlandse uitvoeringen en daaraan gerelateerde kosten kan niet worden aangevraagd;
  • de gevraagde bijdrage van het NORMA fonds is maximaal €10.000 maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting;
  • onder publieksinkomsten wordt o.a. verstaan: kaart- en merchandiseverkoop, crowdfunding en sponsoring. Dus géén eigen bijdrage;
  • onder overhead wordt verstaan: alle niet direct-toewijsbare kosten: o.a. accountant, administratie, secretariële ondersteuning, huur kantoor;
  • Indien het bij volgende rondes mogelijk is om het NORMA fonds breder open te stellen zullen we hier melding van maken.

Heb je vragen over het NORMA fonds of het NORMA Corona Fonds? Neem dan per e-mail contact op met Robert Zomers via: normafonds@stichtingnorma.nl.