Verkiezing Repartitie en SoCu-Commissie - NORMA

Verkiezing audiovisuele zetel 19 juni 2023

De Repartitie en SoCu-Commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals ACTKunstenbond/Ntb en Samen1Stem. Daarnaast dragen de rechthebbenden zelf twee personen voor, de zogenoemde vrije zetels. Eén daarvan wordt tijdens de vergadering van 19 juni 2023 verkozen.

De laatste dag van aanmelden voor kandidaatschap is inmiddels verstreken. Het is daarom niet meer mogelijk je aan te melden als kandidaat.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Het gaat bij deze verkiezing om een audiovisuele-zetel (acteurs, dansers, stemacteurs, cabaretiers, etc.) , dat betekent dat aangeslotenen met een audiovisuele achtergrond  zich kandidaat kunnen stellen voor de plaats die vrijkomt. De audio-zetel (muzikanten, zangers, etc.) komt twee jaar later beschikbaar, in 2025.

Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je in de jaren 2020 t/m 2022 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebt ontvangen van NORMA voor audio producties, muziek in audiovisuele producties en/of andere programma’s.
Tip: via MyNORMA ‘Financieel’ zijn de facturen te vinden van 2020 t/m 2022, indien er in die jaren vergoedingen zijn ontvangen.

Hoe kan ik mij kandidaat stellen?

Een aangeslotene kan zich bij NORMA op twee verschillende manieren kandidaat stellen voor een plek in de Repartitie en SoCu-Commissie:

  • door voorgedragen te worden door een erkende belangenorganisatie. Dat zijn op dit moment: ACT, Kunstenbond/Ntb en Samen1Stem;
  • door het ontvangen van 20 steunbetuigingen van andere NORMA-aangeslotenen die in de jaren 2020 t/m 2022 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebben ontvangen van NORMA voor audio producties, muziek in audiovisuele producties en/of andere programma’s.

De procedure voor kandidaatstelling zelf staat beschreven in de Procedurebeschrijving voor kandidaatstelling.

Vanaf wanneer kan ik mij kandideren?

Het is per direct mogelijk om je te kandideren voor de audiovisuele zetel. Op maandag 5 juni 2023 is de laatste dag waarop een kandidatuur kenbaar aan NORMA kan worden gemaakt, op 12 juni 2023 worden de namen van de kandidaten gepubliceerd via een nieuwsbericht op de website van NORMA.

Let op! Op 5 juni 2023 zijn de handtekeningen bij de ondersteuningsverklaringen nog niet verplicht, de NORMA-nummers, namen en e-mailadressen wél. NORMA zal uiterlijk 6 juni 2023 de twintig ondersteuners het formulier digitaal ter ondertekening opsturen. De twintig ondersteuners dienen dat uiterlijk 11 juni te hebben ondertekend en per e-mail aan NORMA te hebben geretourneerd, waarna de kandidaten op 12 juni worden bekend gemaakt op onze website.

De verkiezing zelf vindt zoals vermeld plaats tijdens de Vergadering van Aangeslotenen op maandag 19 juni 2023. Degene die wordt verkozen zal vanaf 1 juli 2023 als lid toetreden tot de Repartitie en So-Cu Commissie.

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar: communicatie@stichtingnorma.nl.