Nieuws

Hoe werkt claimen met bewijsstukken?

Geplaatst op

Door het indienen van bewijsstukken kunnen wij sneller beoordelen of een ingediende claim correct is en kunnen wij ook sneller tot uitbetaling overgaan. Bovendien voldoen wij daarmee aan strengere regels die worden gesteld door de toezichthouders en de externe accountants. Op deze manier maken wij voor iedereen aantoonbaar en inzichtelijk hoe wij claims toekennen en op basis waarvan wij de gelden uitkeren.

Waarvoor moet bewijs worden gegeven?
Voor het indienen van claims moeten twee dingen worden bewezen:

 1. De deelname aan een productie / programma
  Het feit dát jij als uitvoerende kunstenaar een rol hebt vertolkt, oftewel: bewijs van jouw deelname aan een productie/programma/serie/film/concert/etc.
 2. De grootte van die deelname
  Hoe groot die rol in die productie was ten opzichte van de rest van de productie, oftewel: had jij een hoofdrol, een middenrol of een kleine rol? (Klik op de link voor onze roldefinities in vraag 5)

Tips over combinatie van bewijsstukken
In veel gevallen kunnen de twee bovenstaande punten (de deelname én de grootte van de rol) niet beide met één document worden bewezen. Het is daarom mogelijk om meer dan één bewijsstuk te uploaden bij je claim in MyNORMA. Die bewijstukken worden dan in samenhang door ons gecontroleerd. Als uit die samenhang voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de deelname en de grootte daarvan klopt, dan keuren wij de claim goed.
Inmiddels hebben wij en jij als rechthebbende enige ervaring opgedaan met het indienen en verwerken van bewijsstukken. Hieronder geven wij daarom graag wat tips over welke (combinatie van) bewijsstukken in onze ervaring leiden tot een geldige claim. Let op, voor het bewijzen van nasynchronisatie of inspreken van animatiefilms/-series, hebben wij een speciaal nieuwsbericht gepubliceerd.

 • Link naar een website waar de productie wordt aangeboden om te streamen of te kopen en waarop de credits (aftiteling) met daarin jouw naam staan vermeld.
 • Opdrachtovereenkomst (contract) waarin jouw naam, productie-/werktitel, karakter/rolomschrijving zichtbaar is en die door de opdrachtgever is ondertekend.*
 • Factuur met daarop benoemd de productie/-werktitel.*
 • Link naar een website met een interview en/of nieuwsbericht waarin productietitel, omschrijving rol/karakter en eventueel ook rolgrootte te lezen is.
 • Afbeelding van de aftiteling van de productie (screenshot of foto) waarop de productietitel zichtbaar is.
 • Callsheet of sessierapport met productietitel en karakteromschrijving.
 • Screenshot/tekstbestand/PDF van IMDb-credits. Een IMDb-bewijsstuk is een secundair bewijs en dient altijd vergezeld te worden van een ander bewijsstuk dat meer vertelt over de omvang van je rol.
 • Afbeelding filmposter met productietitel en jouw naam erop.
 • Officiële synopsis, hieruit moet de link tussen het door jou gespeelde karakter en jijzelf kunnen worden gelegd.
 • Aanhangsel met derdenbeding (over Video on demand) dat aan een productiecontract is toegevoegd.
 • Afbeelding van een dvd-hoes van een productie waar jouw naam op staat.
 • Specifiek voor muziek zoals een soundtrack: afbeelding cd (ter onderbouwing van dat jouw track op die cd wordt gebruikt in een film/docu/etc.).
 • Specifiek voor muziek zoals een soundtrack: verklaring van Sena op een audioproductie (muzikanten/zangers).

* Bij deze documenten moet je gevoelige/onnodige informatie wegstrepen.

Ik heb geen bewijsstukken, wat nu?
Indien het niet mogelijk blijkt om een claim voldoende aannemelijk te maken, is het mogelijk om een ‘Verklaring aanmelding repertoire NORMA’ in te dienen. Gebruik dit document alleen als je echt geen enkel ander bewijsstuk beschikbaar hebt. Met dit formulier verklaar je formeel dat je een rol van een bepaalde omvang hebt vertolkt en deze ook als zodanig hebt aangemeld via MyNORMA.

Is een link naar de uitzending voldoende?
Een link naar een online uitzending kan helaas niet als bewijs dienen. Dat ‘koppelt’ een uitvoerende kunstenaar onvoldoende aan een personage. Daarnaast blijven uitzendingen vaak niet lang online staan en dienen bewijsstukken juist ook om achteraf na langere tijd nog claims te kunnen verifiëren.

Waarom is een screenshot van IMDb niet voldoende?
Een screenshot (of tekstbestand/PDF) van IMDb-credits levert prima bewijs op om de deelname aan een productie aan te tonen. Helaas kunnen we hier echter niet de rolgrootte uit afleiden. Vandaar dat we om die reden ook aanvullend bewijs kunnen opvragen op het moment dat je een midden- of hoofdrol vertolkt.

Moet ik ook bewijs aanleveren voor een rol die ik al jaren vertolk in bv. een serie?
Ja, ook daarvoor hebben wij zoveel mogelijk bewijsstukken nodig. Aan de claim zelf kunnen we niet zien of iemand deze rol al jaren vertolkt.

Staat jouw vraag er niet bij?
Heb je nog  andere vragen over het aanleveren van bewijsstukken? Neem dan contact op met onze servicedesk voor advies via servicedesk@stichtingnorma.nl of bel 035 625 17 90 .  Wij helpen je graag!