Nieuws

NORMA Corona Fonds nu open voor aanvragen

Geplaatst op

Het NORMA Corona Fonds (NCF), het speciale noodfonds van NORMA,  is vanaf vandaag officieel geopend voor subsidieaanvragen. Het NCF stelt in totaal 500.000 euro beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaars. Dit noodfonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector. Dit fonds heeft als doel extra kansen te bieden aan de door de coronacrisis zwaar getroffen creatieve industrie. Uitvoerende kunstenaars, zoals o.a. acteurs, stemacteurs, musici, cabaretiers en dansers, kunnen een NCF-subsidieaanvraag doen door een projectplan in te dienen vóór woensdag 16 september 10:00 uur a.s.

De culturele sector en de uitvoerende kunstenaars die daar deel van uitmaken worden uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen nu ieders veiligheid op 1,5 meter afstand moet worden gewaarborgd. Voor iedereen is het van groot belang dat cultuur blijft voortbestaan en uitvoerende kunstenaars hun werk kunnen blijven uitoefenen.

Via het reguliere NORMA fonds worden al muziek-, film-, theater- en andere producties gefinancierd. Om in de coronacrisis uitvoerende kunstenaars extra te ondersteunen stelt NORMA het noodfonds NORMA Corona Fonds vandaag officieel open voor aanvragen waarmee via dit fonds een totaalbudget van 500.000 euro beschikbaar is voor subsidieaanvragen. Dit noodfonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector, waarin NORMA samen met andere rechtenorganisaties participeert. Het doel van dit fonds is om professionals in de creatieve industrie, met name scheppende kunstenaars, te stimuleren en in staat te stellen om nieuw werk te maken. Denk daarbij aan theater, muziek, dans, film, series, videoclips, hoorspelen en alle denkbare mengvormen.

Verruiming criteria NORMA Corona Fonds: aanvragen door individuen en voor films

Om zoveel mogelijk initiatieven en projecten van uitvoerende kunstenaars te ondersteunen worden de criteria voor het doen van aanvragen ten opzichte van het reguliere NORMA fonds eenmalig verruimd. Het NORMA Corona Fonds staat open voor iedereen:
– Het fonds staat ook open voor individuele aanvragen. Niet langer kunnen dus alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals stichtingen en verenigingen) aanvragen doen, maar ook individuele uitvoerende kunstenaars zelf.
Het NORMA Corona Fonds staat ditmaal ook open voor financiering van filmproducties:
– Je kunt ook aanvragen indienen voor films, series en videoclips. Meer informatie hiervover vind je in het addendum Filmwerken.

Voorwaarden

Alle voorwaarden voor het indienen van een projectplan om kans te maken op toekenning van subsidie vind je in het reglement NORMA Corona Fonds dat via onze website . Wij raden aan om het reglement goed door te nemen voor het opstellen van een projectplan. Staat het antwoord op jouw vraag niet op de website? Schroom dan niet om je vraag te mailen naar: normafonds@stichtingnorma.nl.

Deadline indienen aanvragen & beoordeling

Aanvragen kunnen vanaf vandaag worden ingediend via het aanvraagformulier op onze website. De deadline voor het NORMA Corona Fonds is op woensdag 16 september om 10:00 uur, voor die tijd dienen aanvragen binnen te zijn.
Na sluiting van de aanvraagronde zal binnen zes weken de aanvraag worden beoordeeld en ontvangt de aanvrager binnen twee weken na beoordeling per e-mail bericht over het al dan niet toekennen van de subsidieaanvraag.

Betrokkenheid rechthebbenden

De inrichting van het NORMA Corona Fonds staat onder verantwoordelijkheid van de Raad van Rechthebbenden van NORMA. Deze raad bestaat uit uitvoerende kunstenaars of vertegenwoordigers van uitvoerende kunstenaars en heeft een aanvraagcommissie in het leven geroepen voor de beoordeling van de aanvragen. Meer informatie over deze aanvraagcommissie, over de bezwaarcommissie en de beroepscommissie vind je op de speciale NORMA Corona Fonds pagina op onze website.

Voor meer informatie en vragen neem contact op met:

NORMA Corona Fonds
normafonds@stichtingnorma.nl