Nieuws

NORMA Corona Fonds stelt extra geld projecten beschikbaar

Geplaatst op

Het speciale noodfonds van NORMA, het NORMA Corona Fonds, stelt extra geld beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaarsEen uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een (stem)acteur, muzikant of danser.. De voorwaarden waaraan deze projectaanvragen dienen te voldoen zijn vandaag bekendgemaakt. Het NORMA Corona Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en wordt in de tweede helft van augustus officieel geopend voor projectaanvragen van acteurs, stemacteurs, musici, cabaretiers, dansers en andere uitvoerende kunstenaars.

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Deze sector wordt uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen nu coronamaatregelen nodig zijn om ieders veiligheid te waarborgen. Het is van groot belang voor ons allemaal dat uitvoerende kunstenaars hun werk kunnen blijven voortzetten. NORMA wil zoveel mogelijk initiatieven en projecten van hen ondersteunen, juist nu dat zo hard nodig is. Via het reguliere NORMA fonds worden muziek-, film-, theater- en andere producties gefinancierd. Om in deze crisistijd uitvoerende kunstenaars extra te ondersteunen stelt NORMA in de tweede helft van augustus het NORMA Corona Fonds open voor aanvragen waarmee een hoger totaalbudget dan gewoonlijk beschikbaar is voor subsidieaanvragen in deze ronde. Dit noodfonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector, waarin NORMA samen met andere rechtenorganisaties participeert. Het doel van dit fonds is om professionals in de creatieve industrie, met name uitvoerende kunstenaars, te stimuleren en in staat te stellen om nieuw werk te maken. Denk daarbij aan theater, muziek, dans, film, hoorspelen en alle denkbare mengvormen.

NORMA Corona Fonds ook voor individuele performers

Om zoveel mogelijk initiatieven en projecten van uitvoerende kunstenaars te ondersteunen worden de criteria voor het doen van aanvragen ten opzichte van het reguliere NORMA fonds eenmalig verruimd. Het NORMA Corona Fonds staat open voor iedereen; je hoeft niet aangesloten te zijn bij NORMA en daarnaast staat het fonds ook open voor individuele aanvragen. Niet langer kunnen dus alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals stichtingen en verenigingen) aanvragen doen, maar ook individuele performers zelf. Voorwaarde hiervoor is wel dat je kan aantonen dat je afgelopen twee jaar als professioneel uitvoerende kunstenaar hebt gewerkt (in dienstverband of als zzp’er). Voor meer informatie over de voorwaarden voor een projectaanvraag bij het NORMA Corona Fonds kun je op onze website terecht. Staat het antwoord op jouw vraag niet op de website? Schroom dan niet om je vraag te mailen naar normafonds@stichtingnorma.nl.

Voorwaarden en tijdsplanning

Alle voorwaarden voor het indienen van een projectplan om kans te maken op toekenning van subsidie zijn vanaf vandaag te vinden in het reglement NORMA Corona Fonds dat op onze website. Wij raden aan om deze voorwaarden goed door te nemen en de komende weken te gebruiken voor het opstellen van een projectplan.

Het NORMA Corona Fonds gaat officieel open voor aanvragen in de tweede helft van augustus en sluit op woensdag 16 september 2020. Via een nieuwsbrief en een nieuwsbericht op onze website zullen we je op de hoogte stellen van de exacte openingsdatum. Na sluiting van de aanvraagronde zal binnen zes weken de aanvraag worden beoordeeld en ontvangt de aanvrager binnen twee weken na beoordeling per e-mail bericht over het al dan niet toekennen van de subsidieaanvraag.

Betrokkenheid rechthebbenden

De inrichting van het NORMA Corona Fonds staat onder verantwoordelijkheid van de Raad van Rechthebbenden van NORMA. Deze raad bestaat uit uitvoerende kunstenaars of vertegenwoordigers van uitvoerende kunstenaars en heeft een commissie in het leven geroepen voor de beoordeling van de aanvragen.

Voor meer informatie en vragen neem contact op met:
NORMA Corona Fonds
normafonds@stichtingnorma.nl