Nieuws

Koert Ligtermoet volgt Alexander Beets op in de Raad van Rechthebbenden

Geplaatst op

Koert Ligtermoet volgt Alexander Beets op als lid van NORMA’s Raad van Rechthebbenden (RvRh). Hij wordt voorgedragen door de Kunstenbond vakgroep muziek / Ntb.

Alexander Beets is recent verkozen tot lid van de Raad van Toezicht bij Buma/Stemra. Aangezien die functie niet kan combineren met de functie in de Raad van Rechthebbenden, heeft de Ntb/vakgroep Muziek van de Kunstenbond Koert Ligtermoet voorgedragen als zijn opvolger. Beets was vanaf 1 januari 2018 lid van NORMA’s de Raad van Rechthebbenden.

“Ik kijk terug op een leuke en leerzame periode waarin we als Raad van Rechthebbenden enerzijds onszelf moesten uitvinden en tegelijkertijd de belangen van de rechthebbenden moesten dienen. Na 2,5 jaar mag ik constateren dat we als Raad van Rechthebbenden onze eigen positie in de organisatie en de governance, alsmede de samenwerking met de Raad van Toezicht en de directie, steeds beter hebben verankerd. Met Koert Ligtermoet halen we iemand met veel ervaring binnen bij de Raad van Rechthebbenden en ik heb alle vertrouwen in hem en de rest van team” aldus Beets.

Ligtermoet licht toe “Ik denk dat ik vanuit mijn brede bestuurlijke en toezichthoudende scholing en ervaring een zinvolle bijdrage kan gaan leveren aan het doorontwikkelen van de governance structuur van NORMA. De borging van de wettelijke positie van de rechthebbenden van NORMA hierin zal voor mij een belangrijk uitgangspunt zijn.”

De Raad van Rechthebbenden vertegenwoordigt de rechthebbenden van NORMA en wordt voorgedragen door verschillende belangenorganisaties voor uitvoerende kunstenaars (op dit moment zijn dat ACT, Ntb/Kunstenbond en Samen1Stem) en de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen. De Raad van Rechthebbenden geeft onder meer goedkeuring aan zaken als verdelingsreglementen en de inhouding van en toekenning aan sociaal culturele doeleinden.