Nieuws

NORMA fonds 2019

Geplaatst op

De eerste deadline voor aanvragen was op maandag 1 april 2019 (13.00 uur), de tweede is op 1 september 2019 (13.00 uur).

In oktober 2018 is op initiatief van NORMA’s Raad van Rechthebbenden (RvRh) een enquête onder uitvoerende kunstenaars gehouden over de besteding van de Sociaal Culturele gelden, waar het NORMA fonds onderdeel van uitmaakt. Bedankt als je hieraan hebt deelgenomen!

Twee onderwerpen kwamen daarin nadrukkelijk naar voren, te weten:

  1. Podiumkunsten (financieel) ondersteunen;
  2. Bijdrage leveren aan concrete verbetering van de rechts- en inkomenspositie van uitvoerende kunstenaars.

De RvRh heeft mede gevoed door deze uitkomst, besloten het NORMA fonds weer te openen en 2019 te gebruiken als ‘pilotjaar’. Concreet betekent dit dat het fonds met aangescherpte criteria werkt en er twee aanvraagrondes komen met als sluitingsdata vrijdag 1 april 2019 en zondag 1 september 2019. Na deze twee rondes zal geëvalueerd worden of de doelen van het fonds door de nieuwe werkwijze beter bereikt worden.

Met betrekking tot het tweede onderwerp (bijdrage leveren aan concrete verbetering van de rechts- en inkomenspositie van uitvoerende kunstenaars) kunnen partijen of individuen met een plan zich richten tot de RvRh (rvrh@stichtingnorma.nl) en een aanvraag doen. De RvRh kan ook zelf plannen ontwikkelen en initiatieven ondersteunen.

Voorwaarden NORMA fonds 2019

In dit jaar is het fonds specifieker in welke soort activiteiten in aanmerking komt voor een bijdrage. In basis ondersteunt het fonds specifiek projecten gericht op de carrières van musici, (stem)acteurs en dansers en de realisatie van podiumkunst in Nederland.

Wat ondersteunt het NORMA fonds niet?

Het NORMA fonds ondersteunt en financiert geen organisaties van festivals en podia of registraties van uitvoeringen. Het steunt wel de uitvoerende kunstenaars die daar optreden of voordragen. Ook initiatieven die niet direct voortkomen uit een aanvraag van uitvoerende kunstenaars, maar waarvan deze ingehuurd onderdeel van uitmaken, komen niet in aanmerking. Organisaties die reeds onderdeel uitmaken van de BISDe rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis.  De groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele basisinfrastructuur (BIS) genoemd. Meer info via deze link., dan wel die andere meerjarige ondersteuning ontvangen, zijn uitgesloten.

Het NORMA fonds wil een verschil kunnen maken. Daarom worden enkel kleinschalige projecten gesteund. Dat betekent dat het fonds geen initiatieven ondersteunt met een begroting hoger dan 300.000 euro, of met meer dan 2 fte aan ondersteunende staf (niet zijnde uitvoerende kunstenaars of ondersteuners die direct aan de uitvoering op het podium gelinkt kunnen worden). Verder komen alleen organisaties in aanmerking die werken met een jaarbegroting lager dan 500.000 euro.

Wat ondersteunt het NORMA fonds wel?

Het fonds ondersteunt initiatieven die geïnitieerd zijn door uitvoerende kunstenaars en leiden tot voorstellingen of concerten. Dit mogen zowel eenmalige voorstellingen/concerten, als series zijn. Ook productiekantoren en uitvoeringsorganisaties kunnen aanvragen doen, indien kan worden aangetoond dat die handelen vanuit het belang van de uitvoerende kunstenaars. Bij de beoordeling houdt het NORMA fonds zich aan de Code Culturele Diversiteit.

Belangrijke links:
De voorwaarden staan in het nieuwe reglement. Dat is hier te vinden.
Algemene informatie en het aanmeldformulier, is hier op onze website te vinden.