Nieuws

NORMA fonds: twee aanvraagrondes in 2019

Geplaatst op

Ook in 2019 wordt het NORMA fonds weer opengesteld voor aanvragen. Dit jaar volgen er twee aanvraagrondes, één in het voorjaar en één in de zomer.

In oktober 2018 is op initiatief van NORMA’s Raad van Rechthebbenden (RvRh) een enquête onder aangeslotenen gehouden over de besteding van de Sociaal Culturele gelden, waar het NORMA fonds onderdeel van uitmaakt. Van de vijf gegeven bestedingsalternatieven uit de enquête stond het ‘(Financieel) ondersteunen van podiumkunsten’ op de eerste plaats met 37% van de stemmen. De resultaten uit de enquête heeft de RvRh mede doen besluiten dat het NORMA fonds ook in 2019 geopend is voor aanvragen.

Op vrijdag 1 maart zullen we de herziene voorwaarden voor het doen van aanvragen via onze website bekend maken. Vanaf dat moment is het NORMA fonds weer geopend voor aanvragen. De deadline van de eerste aanvraagronde is op maandag 1 april. In de zomer zal de tweede en laatste aanvraagronde plaatsvinden en deze sluit op zondag 1 september.

Meer informatie over het NORMA fonds vind je hier op onze website.