Aanvragen

Hoe kan ik een NORMA fonds aanvraag indienen?

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een NORMA fonds aanvraag is 1 april 2018. Lees voor het indienen van uw aanvraag de Checklist en het Reglement. Onderstaand vindt u ook een link naar het aanvraagformulier.

Enkele voorwaarden

  • Voor degenen die eerder subsidie via het NORMA fonds hebben ontvangen, geldt dat u enkel een nieuwe aanvraag kunt indienen als wij de eindrapportage van het vorige project hebben ontvangen.
  • Een aanvraag dient te allen tijde via ons digitale aanvraagformulier te worden ingediend (niet per e-mail/ post). Ook eindrapportages dienen via het formulier op onze website te worden gedaan.
  • Incomplete of te laat ingediende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Uw aanvraag zal dan direct worden afgewezen.
  • Wanneer een aanvraag is toegewezen/afgewezen ontvangt de aanvrager hierover bericht, echter het NORMA fonds correspondeert niet over de reden(en) van de toewijzing/afwijzing.

Deadline aanvragen 2018
Aanvraagronde 1: Deadline 1 februari 2018 (periode van 1 januari t/m 31 januari 2018) =VERLOPEN
Aanvraagronde 2: Deadline 1 april 2018 (periode van 1 februari t/m 31 maart 2018)
Aanvraagronde 3: Deadline 1 september 2018 (periode 1 april t/m 31 augustus 2018)
Houdt u er rekening mee dat het project niet eerder start dan 10 weken na de deadline van de aanvraagronde. Dus 10 weken ná de deadline van: 1 februari (vanaf 12 april 2018), 1 april (vanaf 10 juni 2018) en 1 september (10 november 2018).