Aanvragen - Stichting Norma

Hoe kan ik een NORMA fonds aanvraag indienen?

Aanvragen bij het NORMA fonds staan weer open. De deadline voor het indienen van een aanvraag is woensdag 30 juni om 10.00 uur. Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier.

Aanvraag indienen

Voor het indienen van de aanvraag raden we je aan het NORMA fonds reglement (zie infoblok onderaan deze pagina) goed door te nemen. Je ontvangt bericht binnen acht weken na de beschreven uiterste indiendatum of de bijdrage wordt toegekend of afgewezen. Het NORMA fonds communiceert niet over de reden(en) hiervan. Incomplete of te laat ingediende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. De aanvraag wordt dan direct afgewezen.

Waar je op moet letten als je een NORMA fond aanvraag doet:

Lees voordat je aan je aanvraag begint het NORMA fonds reglement goed door. Neem daarnaast onderstaande aandachtspunten door om te voorkomen dat het mis gaat:

 

 • aanvragen moeten in het Nederlands geschreven zijn;
 • er kan alleen aangevraagd worden voor projecten waarbij minstens één uitvoerende kunstenaar optreedt;
 • alle bijlagen dienen als PDF te worden geüpload;
 • de begroting dient te worden ingediend volgens het standaard format (te vinden onderaan deze pagina);
 • specificeer in de begroting bedragen per uitvoering en repetitie, dus geen maandsalarissen. Dit om inzichtelijk te maken dat er aan de gagenorm (€ 270 per uitvoering of dag) wordt voldaan;
 • gages mogen niet gecompenseerd worden met een eigen bijdrage;
 • voor buitenlandse uitvoeringen en daaraan gerelateerde kosten kan niet worden aangevraagd;
 • de gevraagde bijdrage van het NORMA fonds is maximaal €10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting;
 • onder publieksinkomsten wordt o.a. verstaan: kaart- en merchandiseverkoop, crowdfunding en sponsoring. Dus géén eigen bijdrage;
 • onder overhead wordt verstaan: alle niet direct-toewijsbare kosten: o.a. accountant, administratie, secretariële ondersteuning, huur kantoor;
 • in 2021 kan zowel door rechtspersonen als privépersonen worden aangevraagd. Zolang ze kunnen aantonen in de afgelopen twee jaar werkzaam te zijn geweest als professioneel uitvoerend kunstenaar;

Indienen eindrapportage

Wanneer jouw project is toegekend, vragen wij om uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage aan te leveren. Het format voor de eindrapportage vind je hier.

Let op: Het NORMA fonds behoudt zich het recht voor de subsidie (deels) terug te vorderen als het uiteindelijke project in bijzondere mate afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag. Hierbij gaat het dan met name om niet-uitgevoerde projecten of projecten die in erg afgeslankte vorm zijn uitgevoerd. Wijzigingen binnen het projectplan of de begroting moeten dan ook ten alle tijden gemeld zijn en door NORMA goedgekeurd te worden.