Aanvragen

Hoe kan ik een NORMA fonds aanvraag indienen?

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een NORMA fonds aanvraag is 1 september 2018. Lees voor het indienen van uw aanvraag de Checklist en het Reglement. Voor deze aanvraagronde zal een nieuw Reglement gelden. Deze is vanaf 1 juli te raadplegen op onze website. U kunt daarom momenteel geen aanvragen indienen.

Enkele voorwaarden

  • Voor degenen die eerder subsidie via het NORMA fonds hebben ontvangen, geldt dat u enkel een nieuwe aanvraag kunt indienen als wij de eindrapportage van het vorige project hebben ontvangen.
  • Een aanvraag dient te allen tijde via ons digitale aanvraagformulier te worden ingediend (niet per e-mail/ post). Ook eindrapportages dienen via het formulier op onze website te worden gedaan.
  • Houdt u er rekening mee dat het project niet eerder start dan 10 weken na de deadline van de aanvraagronde.
  • Incomplete of te laat ingediende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Uw aanvraag zal dan direct worden afgewezen.
  • Wanneer een aanvraag is toegewezen/afgewezen ontvangt de aanvrager hierover bericht, echter het NORMA fonds correspondeert niet over de reden(en) van de toewijzing/afwijzing.

Deadline aanvragen 2018
Aanvraagronde 1: Deadline 1 februari 2018 =VERLOPEN
Aanvraagronde 2: Deadline 1 april 2018 =VERLOPEN
Aanvraagronde 3: Deadline 1 september 2018 (Let op: hiervoor zal een nieuw Reglement gelden. Vanaf 1 juli is deze te raadplegen op onze website. U kunt daarom momenteel geen aanvragen indienen).