Aanvragen

Hoe kan ik een NORMA fonds aanvraag indienen?

Een aanvraag voor het NORMA fonds kun je indienen via ons digitale aanvraagformulier op deze pagina.

Aanvraag indienen

Zodra het NORMA fonds is geopend kun je hier je aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Voor het indienen van de aanvraag raden we je aan het NORMA fonds reglement (zie infoblok onderaan deze pagina) goed door te nemen. Je ontvangt bericht binnen zes weken na de beschreven uiterste indiendatum of de bijdrage wordt toegekend of afgewezen. Het NORMA fonds communiceert niet over de reden(en) hiervan. Incomplete of te laat ingediende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. De aanvraag wordt dan direct afgewezen.

Indienen eindrapportage

Wanneer jouw project is toegekend, vragen wij om uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage aan te leveren. Het format voor de eindrapportage vind je hier.

Let op: Het NORMA fonds behoudt zich het recht voor de subsidie (deels) terug te vorderen als het uiteindelijke project in bijzondere mate afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag. Hierbij gaat het dan met name om niet-uitgevoerde projecten of projecten die in erg afgeslankte vorm zijn uitgevoerd. Wijzigingen binnen het projectplan of de begroting moeten dan ook ten alle tijden gemeld zijn en door NORMA goedgekeurd te worden.