Nieuws

Akkoord bereikt over collectieve vergoeding voor film- en tv-makers

Geplaatst op

De afgelopen maanden hebben afsluitende onderhandelingen plaatsgevonden tussen delegaties van de PAM cbo'sDe collectieve beheersorganisaties binnen Portal Audiovisuele Makers en de Vereniging RODAPRechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties, kortweg RODAP, is een samenwerkingsverband tussen omroepen, producenten en distributeurs (zoals kabelmaatschappijen). Lees meer... onder leiding van de voorzitters van PAMPortal Audiovisuele Makers (PAM) is het samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Het betreft de beroepsverenigingen Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild en Act, en de cbo’s LIRA, VEVAM en NORMA. PAM pleit voor transparant collectief beheer van filmrechten en vergoedingen voor de hoofdmakers van film en televisieprogramma’s. Lees verder en RODAP in verband met het aflopen per 31 december 2019 van het Convenant. Dit Convenant, gesloten tussen partijen in 2015 met een looptijd van 5 jaar betrof de vergoedingen die worden betaald aan film- en tv-makers voor kabeldoorgifte inclusief bepaalde uitzending gemist diensten

Er is door de onderhandelingsdelegaties een akkoord bereikt over de verlenging van de afspraken over deze vergoeding voor de periode 2020 tot en met 2024. Daarnaast is sprake van een nabetaling van een extra vergoeding voor het doorgeven/uitzenden van andere zenders dan de RODAP zenders sinds 1 januari 2015. De nieuwe afspraken zien tevens op bepaalde groepen makers die voorheen nog geen vergoeding ontvingen. In totaal gaat het om een bedrag van ca. 90 miljoen euro aan collectieve vergoedingen dat tot en met 2024 wordt betaald.

In de afspraken is geanticipeerd op de uitbreiding van de groep makers die door PAM wordt vertegenwoordigd met het wetsvoorstel voor de aanpassing van de Auteurswet die naar verwachting in de zomer van 2021 van kracht zal worden.

Partijen zijn verheugd over het bereikte akkoord, waarmee een belangrijk deel van de collectieve vergoedingen voor de door PAM CBO’s vertegenwoordigde (scenario)schrijvers, regisseurs en acteurs is afgedekt, en kijken uit naar de verdere samenwerking.

In de audiovisuele sector hebben scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs zich verenigd om één loket te bieden, dat (online) gebruik van audiovisuele media mogelijk maakt: PAM (Portal Audiovisuele Makers). De in PAM verenigde rechtenorganisaties (Lira, VEVAM en NORMA) bieden transparant collectief beheer van rechten en verdelen de vergoeding onder de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs.

RODAP vertegenwoordigt de partijen in de waardeketen van productie tot en met distributie van audiovisuele mediadiensten. Dat zijn film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv). De afkorting RODAP staat voor Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties.