Nieuws

SoCu beleid 2019

Geplaatst op

NORMA houdt voor doelen met een sociaal, cultureel of educatief oogmerk, een percentage in op de uitkeringen. De bedragen die daaruit voortkomen, worden ook wel de SoCu-gelden genoemd.

De Raad van Rechthebbenden (RvRh) keurt toekenningen voor die doelen goed en heeft op basis van een enquête in 2018 onder rechthebbenden haar beleid geformuleerd. Uit die enquête kwam naar voren dat het ondersteunen van podiumkunsten én de verbetering van de rechts-en inkomenspositie van uitvoerende kunstenaars de belangrijkste onderwerpen zijn voor de SoCu-gelden. Op basis hiervan heeft de RvRh het SoCu-beleid aanscherpt voor 2019. Om het beleid te financieren is het SoCu-inhoudingspercentage vastgesteld op 10%, waarmee er een totaal budget per jaar van maximaal een miljoen is.

Het SoCu beleid voor 2019 heeft drie pijlers:

1. NORMA fonds
Het NORMA fonds biedt subsidies voor activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen. Voor 2019 zijn er twee aanvraagrondes. De tweede aanvraagronde opent 1 juli en sluit op zondag 1 september om 13:00 uur.

2. NORMA pitch
In september wordt voor het eerst de NORMA pitch georganiseerd. Een nieuw event waar je als uitvoerende kunstenaar jouw project ‘live’ kan pitchen. Per project is er maximaal € 25.000 beschikbaar. Er worden in principe drie projecten gehonoreerd. Voor 2019 ligt de focus op uitvoerende kunstenaars tot 28 jaar. Indienen kan vanaf 1 juli 2019, de voorwaarden van de NORMA pitch vind je hier.

3. Verbetering rechts- en inkomenspositie
Om een bijdrage te leveren aan de concrete verbetering van de rechts- en inkomenspositie van uitvoerende kunstenaars, kan je vanaf nu ook een concreet verbeterplan indienen en in aanmerking komen voor financiële ondersteuning hierbij. Zowel partijen, individuen als beroepsverenigingen die een relevant percentage rechthebbenden vertegenwoordigen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. De RvRh stimuleert samenwerkingen met andere beroepsorganisaties en wil daarom samen plannen ontwikkelen en initiatieven ondersteunen.