Privacyverklaring

Hieronder vindt u de Privacyverklaring van NORMA. U kunt per onderwerp de vragen en antwoorden lezen of de Privacyverklaring in PDF downloaden onderaan deze pagina.

1. Wat houdt de stemacteurskwestie in en hoe is deze situatie ontstaan?

Bij de stemacteurskwestie gaat het om een onjuiste verdeling van vergoedingen die aan het licht kwam eind 2015 waarmee als gevolg van een foutief ingestelde wegingsfactor over de repa

2. Waarom heb ik door de stemacteurskwestie te veel ontvangen?

U heeft teveel ontvangen omdat in het verdeelsysteem van NORMA een onjuiste wegingsfactor was ingesteld over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 waardoor u in plaats van een percentage van 10% voor de programmacategorie tekenfilm/animatie NIB (niet in beeld) heeft ontvangen, er een vergoeding is berekend voor 100%. U heeft niet zelf kunnen vaststellen dat u over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 te veel heeft ontvangen.

3. Naar welke nieuwsbrief van december 2016 wordt verwezen?

Er wordt in de brief verwezen naar deze nieuwsbrief van 21 december 2016.

4. Wat is een productie?

Een productie is een andere term voor een werk, het gaat dan om bijvoorbeeld film- of muziekwerken waarin een rechthebbende een rol in vertolkt.

5. Wat houdt ‘minstand’ in?

De minstand is het bedrag dat NORMA te veel heeft uitgekeerd. Een verrekening verkleind de oorspronkelijke minstand.

6. Moet ik de minstand terugbetalen?

Nee, u hoeft de minstand niet letterlijk terug te betalen. Het te veel uitgekeerde bedrag zal worden verrekend met toekomstige vergoedingen op basis van ingediende claims. Met de nieuw te ontvangen vergoedingen lost u de minstand in tot u weer een positief saldo heeft of wanneer u eind december 2018 de minstand nog niet heeft ingelost, stelt NORMA op 1 januari 2019 uw saldo weer bij naar een € 0-stand.

7. Wat is een verrekening en waarom wordt er verrekend?

De verrekening houdt in dat uw minstand deels of geheel wordt weggewerkt. Verrekening vindt plaats vanuit nieuwe vergoedingen waarop u recht heeft. Deze verrekening is nodig als gevolg van onjuiste verdelingen van vergoedingen over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 waardoor een relatief kleine groep rechthebbenden in de categorie tekenfilm/animatie NIB (niet in beeld) te veel gelden uitgekeerd hebben gekregen. Als gevolg daarvan heeft een andere groep rechthebbenden in andere audiovisuele categorieën over deze periode te weinig gelden uitgekeerd gekregen.

8. Mag NORMA deze verrekening uitvoeren?

Het NORMA bestuur heeft na consultatie van de beroepsverenigingen van de meest betrokken groepen rechthebbenden (Samen1Stem en ACT) besloten om het advies van de toezichthouder, het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA), -zover mogelijk – alle te veel betaalde gelden (over alle betrokken repartitiejaren) te verrekenen, op te volgen.

9. Waarom wordt enkel verrekend tot en met 2018?

Dat heeft te maken met het advies van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA), deze heeft NORMA geadviseerd om tot en met 2018 verrekenen.

10. Wat gebeurt er nu precies met mijn saldo na 2018? Wordt het nog openstaande minbedrag dat eind 2018 over is mij kwijtgescholden?

Indien u na 2018 nog een minstand heeft zal deze per 1 januari 2019 worden kwijtgescholden. U heeft dan weer een saldo € 0,00.