claim in principe goedkeuren

door Joey Cramer

Hierbij blijft de toelichting bij die claim wel doorslaggevend. Mocht er een hoofdrol worden geclaimd, maar uit de beschrijving blijkt […]

Lees verder

kleine rol

door Joey Cramer

Een kleine rol wordt toegekend aan niet specifiek gedefinieerde c.q. naamloze performances. Performances die zijn bedoeld om scenes in te […]

Lees verder

middenrol

door Joey Cramer

Een middenrol wordt toegekend aan alle naamdragende performances niet vallend onder een hoofdrol. Naamdragend zijn, specifiek gedefinieerde rollen met een […]

Lees verder

hoofdrol

door Joey Cramer

De hoofdrol is dragend c.q. bepalend voor de verhaallijn of het muziekstuk, dan wel dominant aanwezig boven andere bijdragen binnen […]

Lees verder

SoCu

door NORMA

Sociaal-Cultureel. So-Cu gelden zijn gelden die bedoeld zijn voor Sociaal-Culturele projecten welke verdeeld worden via speciale fondsen, bijvoorbeeld het NORMA […]

Lees verder

CBO

door NORMA

Collectieve Beheersorganisatie

Lees verder

programma’s

door NORMA

Films, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc.

Lees verder

gebruiksjaren

door NORMA

Een gebruiksjaar is het jaar waarin een programma is gebruikt en/of uitgezonden.

Lees verder

programma

door NORMA

Films, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc.

Lees verder