SoCu

door NORMA

Sociaal-Cultureel. So-Cu gelden zijn gelden die bedoeld zijn voor Sociaal-Culturele projecten welke verdeeld worden via speciale fondsen, bijvoorbeeld het NORMA […]

Lees verder

CBO

door NORMA

Collectieve Beheersorganisatie

Lees verder

programma’s

door NORMA

Films, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc.

Lees verder

gebruiksjaren

door NORMA

Een gebruiksjaar is het jaar waarin een programma is gebruikt en/of uitgezonden.

Lees verder

programma

door NORMA

Films, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc.

Lees verder

BIS

door NORMA

De rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis.  De groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert, wordt […]

Lees verder

gebruiksjaar

door Eliza Jurna

Het jaar waarin een programma is gebruikt en/of uitgezonden.

Lees verder

SEPA-gebied

door NORMA

Het SEPA-gebied bestaat uit de EU lidstaten aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Lees verder

werken

door NORMA

Ieder werk waar een uitvoerende kunsternaar aan meewerkt, zoals een film, serie of concertregistratie.

Lees verder