Nieuws

kleine rol

door Joey Cramer

Een kleine rol wordt toegekend aan niet specifiek gedefinieerde c.q. naamloze performances. Performances die zijn bedoeld om scenes in te kleuren c.q. te completeren. In lijn daarmee worden kleine rollen tevens toegekend aan het corps ballet, orkest- en koorleden. Dan wel, een kleine rol wordt toegekend aan performances die zijn bedoeld als intermezzo, ter afwisseling of afleiding binnen non-fictie formats.