Nieuws

SoCu

door NORMA

Sociaal-Cultureel. So-Cu gelden zijn gelden die bedoeld zijn voor Sociaal-Culturele projecten welke verdeeld worden via speciale fondsen, bijvoorbeeld het NORMA fonds.