audiovisuele geldstromen

door NORMA

Alle geldstromen die betrekking hebben op filmwerken, zoals Thuiskopie Video en Televisie-uitzendingen vergoedingen.

Lees verder

Vergoedingsgrondslag

door NORMA

De Vergoedingsgrondslag is vastgesteld als zijn de inkomsten exclusief btw, uitgesplitst per categorie VOD exploitatie, die gegenereerd worden door middel […]

Lees verder

productiecontract

door NORMA

De vergoedingsaanspraak is beperkt tot ‘hoofdrolacteurs’. Aangezien van tevoren vaak moeilijk te bepalen is wie als hoofdrolspeler kan worden aangemerkt, […]

Lees verder

cbo

door NORMA

Collectieve Beheersorganisatie

Lees verder

repartitie

door NORMA

Het proces van het verdelen van de collectieve vergoedingen waar de uitvoerende kunstenaars recht op hebben.

Lees verder

Televisie-gelden

door NORMA

Een vergoeding voor televisie-uitzendingen die wordt betaald door de Kabelexploitanten in Nederland (zoals Ziggo, KPN en Tele2).  Enkel hoofdrolspelers komen […]

Lees verder

RODAP-zenders

door Joey Cramer

RODAP-zenders zijn televisiekanalen van de bij RODAP aangesloten omroepen NPO, SBS en RTL. Op 1 september 2016 zijn dit de […]

Lees verder

uitzending c.q. doorgifte

door Joey Cramer

Dit tarief geldt voor de lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken inclusief gratis ‘catch-up/uitzending gemist’ diensten, te weten het tot […]

Lees verder