Nieuws

NORMA benoemt Tom Nauta als directeur-bestuurder

Geplaatst op

Tom Nauta is per 1 juli 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van NORMA, de collectieve beheersorganisatie voor uitvoerende kunstenaars (acteurs, muzikanten, stemacteurs, dansers, etc.). Nauta volgt daarmee Wieger Ketellapper op die de organisatie de afgelopen 1,5 jaar op interim-basis heeft geleid.

Tom Nauta (1965) heeft ruime bestuurlijke ervaring als algemeen directeur in de media industrie. Nauta is sinds 2010 directeur van NDP Nieuwsmedia, de organisatie die de zakelijke en journalistieke belangen van de Nederlandse nieuwsbedrijven behartigt. Nauta begeleidde onder andere de transitie van een vereniging van dagbladuitgevers naar een brancheorganisatie voor alle Nederlandse nieuwsbedrijven in de private sector.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de ervaring en de professionele drive van Tom Nauta hem in staat zullen stellen de ontwikkeling van NORMA verder te leiden.

Daarnaast dankt de Raad van Toezicht Wieger Ketellapper zeer hartelijk voor de enorme inzet en behaalde resultaten voor NORMA en de rechthebbenden in de afgelopen periode.

 

Voor meer informatie neem contact op met: Carolien de Boer | afdeling Communicatie NORMA | communicatie@stichtingnorma.nl

Over NORMA
NORMA zet zich in ter bescherming van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werk. Zowel in Nederland als in het buitenland. De primaire taak van NORMA is het incasseren en verdelen van collectieve vergoedingen, zoals vergoedingen geïncasseerd bij tv-exploitanten voor het doorgeven en uitzenden van programma’s en thuiskopiegelden. NORMA is een stichting en heeft geen winstoogmerk.