Nieuws

Jürgen Theuns opvolger van Ewout Eggink in de Raad van Rechthebbenden

Geplaatst op

Jürgen Theuns is Ewout Eggink opgevolgd als lid van NORMA’s Raad van Rechthebbenden. Hij is evenals Eggink voorgedragen door Samen1Stem.

Ewout Eggink zette zich de afgelopen drie jaar met veel passie in voor NORMA’s rechthebbenden: “Redelijk onbevangen stapte ik in september 2017 de Raad van Rechthebbenden binnen. De jaren die volgden waren leerzaam, interessant en bij momenten ingewikkeld. En kostten veel meer tijd dan ik had verwacht. Met een nieuwe bestuursstructuur en binnen een rechtenlandschap waarin politiek en onderhandelen belangrijke elementen zijn, hebben we geprobeerd de belangen van onze rechthebbenden zo goed mogelijk te dienen. Na ruim drie jaar is het tijd geworden om het stokje door te geven. Ik vind het sowieso gezond om in dit soort vertegenwoordigende organen als een Raad van Rechthebbenden, regelmatig te rouleren. Ik blijf in elk geval als aangeslotene betrokken bij NORMA en blijf onverminderd geïnteresseerd in hoe het rechtenveld zich ontwikkelt. En, hoe meer we samenwerken hoe sterker we worden.”

In Jürgen Theuns is een waardig opvolger van Eggink gevonden. Over zijn toetreding tot de Raad van Rechthebbenden zegt Theuns: “Nadat ik al eerder het stokje ‘voorzitter van Samen1Stem’ van Ewout Eggink had overgenomen, doe ik dat nu weer, een logische stap. Ik hoop dat ik Ewouts goede werk kan voortzetten en ik ga me met frisse energie inzetten voor alle rechthebbenden, want er valt nog een hoop te winnen voor uitvoerende kunstenaars in rechtenland.”

De Raad van Rechthebbenden vertegenwoordigt de rechthebbenden van NORMA en wordt voorgedragen door verschillende belangenorganisaties voor uitvoerende kunstenaars (op dit moment zijn dat ACTNtb/Kunstenbond en Samen1Stem) en de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen. De Raad van Rechthebbenden geeft onder meer goedkeuring aan zaken als verdelingsreglementen en de inhouding van en toekenning aan sociaal culturele doeleinden.