Nieuws

Vergadering van Aangeslotenen & Verkiezing zetel Raad van Rechthebbenden

Geplaatst op

Op maandag 1 maart 2021 om 17.00 uur zal de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen (digitaal) plaatsvinden, tijdens deze vergadering worden ook verkiezingen gehouden voor een plaats in de Raad van Rechthebbenden.

Zoals altijd blikken wij tijdens deze vergadering terug op het afgelopen jaar (2020) en bespreken we de doelen voor het komende jaar. Verder informeren we onze aangeslotenen over onder meer de bestedingen uit het NORMA fonds. Tijdens deze Vergadering van Aangeslotenen worden ook verkiezingen gehouden voor een plaats in de Raad van Rechthebbenden.
Hoe je je als rechthebbende kandidaat kunt stellen voor een zetel in de Raad van Rechthebbenden lichten we graag hier toe.

Verkiezing zetel Raad van Rechthebbenden

De Raad van Rechthebbenden vertegenwoordigt de rechthebbenden binnen NORMA. Ze geeft goedkeuring aan zaken als de verdelingsreglementen (‘op welke manier wordt het geld verdeeld?’) en de inhouding voor Sociale en Culturele doeleinden (zoals het NORMA fonds).
De Raad van Rechthebbenden wordt gevormd door vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals ACTKunstenbond/Ntb en Samen1Stem. Daarnaast dragen de rechthebbenden zelf twee personen voor, de zogenoemde vrije zetels. Eén daarvan wordt tijdens de vergadering van 1 maart 2021 verkozen.

1. Wie kan zich kandidaat stellen?
Het gaat bij deze verkiezing om een audio-zetel, dat betekent dat rechthebbenden met een audio-achtergrond (muzikanten, zangers, etc.) zich kandidaat kunnen stellen voor de plaats die vrijkomt.
De audiovisuele zetel (acteurs, dansers, stemacteurs, cabaretiers, etc.) komt twee jaar later beschikbaar, in 2023.

Let wel: Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je in de jaren 2018 t/m 2020 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebt ontvangen van NORMA.

2. Hoe kan ik mij kandidaat stellen?
Een rechthebbende kan zich bij NORMA op twee verschillende manieren kandidaat stellen voor een plek in de Raad van Rechthebbenden:

Door voorgedragen te worden door een erkende belangenorganisatie. Dat zijn op dit moment: ACT, Kunstenbond/Ntb en Samen1Stem;
Door het ontvangen van 20 steunbetuigingen van andere NORMA-aangeslotenen die in de jaren 2018 t/m 2020 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebben ontvangen van NORMA.

3. Vanaf wanneer kan ik mij kandideren?
Op woensdag 30 december 2020 worden de benodigde formulieren en de formele procedurebeschrijving via een nieuwsbericht op de website van NORMA gepubliceerd, inclusief een beschrijving van hoe een kandidatuur kenbaar kan worden gemaakt aan NORMA.

Op maandag 1 februari 2021 is de laatste dag waarop een kandidatuur kenbaar kan worden gemaakt, op 10 februari 2021 worden de namen van de kandidaten gepubliceerd via een nieuwsbericht op de website van NORMA.

De verkiezing zelf vindt zoals gezegd plaats tijdens de Vergadering van Aangeslotenen op maandag 1 maart 2021. Degene die wordt verkozen zal vanaf 1 juli 2021 als lid toetreden  tot de Raad van Rechthebbenden.

De bovenstaande voorwaarden voor kandidaten zijn ook te vinden in het Reglement Raad van Rechthebbenden NORMA.

Aanmelden Vergadering van Aangeslotenen 2021
Je kunt je tot uiterlijk 20 februari aanmelden voor de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen door een e-mail (met daarin je volledige naam en je NORMA-nummer) te sturen naar: communicatie@stichtingnorma.nl.
We zullen je in de week voor de vergadering per e-mail verdere praktische informatie verstrekken over hoe en waar de vergadering plaatsvindt.

De exacte agenda van de vergadering ontvang je in de loop van februari.

Wij hopen je te verwelkomen op 1 maart 2021 om 17.00 uur!

Met vriendelijke groet,
De Raad van Rechthebbenden & het NORMA team