Instructies claimen door stemacteurs - NORMA

Uitleg over claimen door stemacteurs

In samenwerking met de beroepsorganisatie voor stemacteurs, Samen1Stem, heeft NORMA deze uitlegpagina voor het claimen van films en series door stemacteurs opgesteld. Wij vragen je om deze pagina door te nemen en de daarin genoemde stappen door te lopen wanneer jullie een claim indienen. Wij houden deze pagina up-to-date.

Voor welke films en series kan ik claimen?

Alle films en series tot en met gebruiksjaarHet jaar waarin een programma is 'gebruikt', oftewel: uitgezonden / gestreamd / verkocht / etc. 2023 staan klaar om geclaimd te worden. De deadline daarvoor is 1 september 2024. Claimen doe je via MyNORMA portal.

Hoe weet ik of mijn films en series beschikbaar zijn om te claimen?

Via MyNORMA kun je de programma’s (films, series, documentaires, etc.) opzoeken die je hebt ingesproken.
Daarnaast publiceert NORMA elk jaar op de website een zogenaamde speellijst met de programma’s die beschikbaar zijn voor claims. Download de speellijst via deze link. Je kunt via deze lijst en via MyNORMA controleren of er herhalingen van jouw films of series zijn uitgezonden. Als dat zo is en de betreffende film of serie staat nog NIET in je overzicht in MyNORMA (“Verwerkte claims”) voor dit jaar, claim dan nog een keer.

Welke informatie heeft NORMA nodig om de claim goed te kunnen keuren?

NORMA moet een claim op twee criteria beoordelen:

    1. Is het aannemelijk dat jij als stemacteur een rol hebt ingesproken in die film of serie
    2. Is aannemelijk gemaakt hoe groot die rol is? Oftewel: ging het om een hoofdrolDe hoofdrol is dragend c.q. bepalend voor de verhaallijn of het muziekstuk, dan wel dominant aanwezig boven andere bijdragen binnen betreffende productie. Het betreft een hoofdaandeel binnen een productie waarbij de uitvoerende kunstenaar ter indicatie ongeveer 20% van de duur van de productie te zien of te horen is., een middenrolEen middenrol wordt toegekend aan alle naamdragende performances niet vallend onder een hoofdrol. Naamdragend zijn, specifiek gedefinieerde rollen met een eigen naam. Dan wel, een middenrol wordt toegekend aan alle performances die essentieel zijn en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de hoofdrollen. Binnen muzikale formats gaat een middenrol naar performances van acts indien er meerdere afzonderlijke acts, niet zijnde een hoofdact, onderdeel zijn van de productie. of een kleine rolEen kleine rol wordt toegekend aan niet specifiek gedefinieerde c.q. naamloze performances. Performances die zijn bedoeld om scenes in te kleuren c.q. te completeren. In lijn daarmee worden kleine rollen tevens toegekend aan het corps ballet, orkest- en koorleden. Dan wel, een kleine rol wordt toegekend aan performances die zijn bedoeld als intermezzo, ter afwisseling of afleiding binnen non-fictie formats.?

NORMA vraagt je om documenten te uploaden om die twee criteria te onderbouwen. Voor het beoordelen van het eerste criterium helpt het bijvoorbeeld om een factuur voor de inspreeksessie te uploaden, de voorkant van het contract, of een screenshot van een aftiteling.

Het tweede criterium kan lastiger te onderbouwen zijn. Toch is het belangrijk dat NORMA weet wat de grootte van de rol is die jij hebt ingesproken. Op basis van die informatie kan NORMA er namelijk voor zorgen dat de vergoedingen op de juiste manier worden verdeeld onder jou en je collega’s. Vul daarom in het MyNORMA portal ook altijd even de ‘omschrijving’ in. Daarin kun je in een paar zinnen aangeven waarom jij van mening bent dat jouw bijdrage een hoofd-, midden- of kleine rol was.

Ten slotte stelt NORMA voor stemacteurs die geen andere documenten (meer) kunnen aanleveren het formulier “Verklaring aanmelding repertoire” ter beschikking. Als je dit document invult en ondertekent, zal NORMA jouw claim in principe goedkeurenHierbij blijft de toelichting bij die claim wel doorslaggevend. Mocht er een hoofdrol worden geclaimd, maar uit de beschrijving blijkt dat het een midden- of kleine rol betreft, dan wordt de claim als midden- of kleine rol geaccepteerd.. Let wel op: ook als je dit formulier gebruikt, moet je je claim onderbouwen. Daarvoor is ruimte op het formulier. Zonder toelichting (of een te beperkte toelichting) kan NORMA de claim nog niet goedkeuren. Download “Verklaring aanmelding repertoire” via deze link.

Wat gebeurt er als ik mijn claim nog niet voldoende heb onderbouwd?

In dat geval kan NORMA de claim nog niet goedkeuren. NORMA stuurt de claim dan terug naar het portal en het zal verschijnen onder het tabblad ‘Deze claims vragen je aandacht’. Hierover krijg jij automatisch een mailtje. Als er een claim wordt ‘teruggestuurd’, dan zal dat altijd met een vraag of een aanwijzing zijn om de claim verder te onderbouwen.

Het komt geregeld voor dat aan het eerste criterium al is voldaan, maar dat nog niet voldoende is onderbouwd wat de grootte van de rol is. In dat geval wordt de claim teruggestuurd en zal NORMA om wat extra toelichting vragen. In de tussentijd wordt die claim dan op ‘kleine rol’ gezet. Dat is echter geen definitief oordeel. Als indiener van de claim kun je dan de kleine rol bevestigen, maar je kunt ook een toelichting geven waarom het om een midden- of hoofdrol gaat. Wanneer je de gevraagde toelichting hebt toegevoegd, zet je de rol (terug) op de grootte waarvan jij denkt dat het de juiste is. Zodra wij de gevraagde toelichting hebben ontvangen, beoordelen we de claim opnieuw. Is de rolgrootte voldoende aannemelijk gemaakt, dan wordt de claim goedgekeurd. Bestaat er twijfel, dan gaat NORMA mee met jouw toelichting en keurt de claim goed. Is de onderbouwing alsnog onvoldoende of wijst de beschikbare informatie op een andere rolgrootte, dan zal NORMA de claim overeenkomstig aanpassen en goedkeuren.

Het resultaat van je claims kun je altijd terugvinden in MyNORMA onder “Verwerkte claims”. Je kunt tegenwoordig ook op claimdatum zoeken, waardoor je snel de recent ingediende claims in beeld krijgt.

Ben je het niet eens met het eindoordeel van NORMA, dan kun je altijd een “Commentaar” indienen. Dit doe je door een mail naar onze servicedesk (servicedesk@stichtingnorma.nl) te sturen met als onderwerp “Commentaar”. Zorg dat je daarbij je standpunt zo goed mogelijk beargumenteert. NORMA zal je claim dan opnieuw beoordelen.

Voor welke afleveringen in een serie kan ik claimen?

Je kunt alleen claimen voor de afleveringen waar je op hebt ingesproken. Om je te helpen om het aantal afleveringen te berekenen, heeft NORMA een rekentool ontwikkeld.
Met deze rekenhulp (download) kun je de periode van het jaar berekenen die jij kunt opgeven in je claim. Voor instructies over hoe de rekenhulp te gebruiken, kijk hier: FAQ MyNORMA

De rekentool wordt donderdag 11 juli om 18:00 ook geïntegreerd in het MyNORMA portal. Vanaf dat moment hoef je de rekenhulp niet meer apart in te vullen en te uploaden. Je kunt het dan invullen in het portal tijdens het indienen van je claim. De uitleg op deze pagina wordt dan ook aangepast.

Wat als ik toch nog een vraag heb of als ik ergens niet uitkom?

Neem dan contact op met de servicedesk van NORMA, de gegevens staan op de contactpagina. NORMA helpt graag, zodat het voor jou makkelijker wordt om je claims goed in te dienen.