Nieuws

Taskforce GO! voor een veilige en inclusieve muzieksector

door admin NORMA

Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de muziekbranche. Meer dan de helft van de professionals in de muzieksector heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Taskforce GO! wil de muzieksector veiliger en inclusiever maken met een campagne, gedragscode en diverse aanvullende activiteiten.

Taskforce GO!

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat de integriteit van een persoon schaadt of dat leidt tot een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie. Grensoverschrijdend gedrag komt in verschillende vormen voor.  Grensoverschrijdend gedrag gebeurt overal. Helaas ook in de muzieksector. Begin 2022 werd de sector geconfronteerd met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. De BOOS-uitzending ‘This is The Voice’ leidde tot een kwalitatief onderzoek binnen de muzieksector. Centrale vragen: wat speelt er op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en wie wil aan tafel om het probleem bij de wortel aan te pakken. Het onderzoek startte in september 2022 en richtte zich op de stand van zaken rond grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector.

Het besluit tot een onderzoek leidde ook tot de oprichting van Taskforce GO!, waarin vertegenwoordigers van BumaStemra, Sena, MMF, STOMP, BAM! Popauteurs, NMUV, NVPI, Ntb/Kunstenbond, Kunstenbond, VNPF, Warner Music en VCTN betrokken zijn. Taskforce GO! heeft als doel om een veilig werkklimaat te realiseren voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse muzieksector. Namens NORMA is muzikant Simone van Vugt vertegenwoordigd in Taskforce GO! Simone: ‘We zetten ons in voor een sector waarin ieders talent kan floreren, eenieders grenzen worden gerespecteerd en iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn, ongeacht sekse, genderexpressie, etniciteit, culturele achtergrond, leeftijd of andere factoren. Doel van Taskforce GO! is grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie bij de wortel aan te pakken. We willen structurele veranderingen doorvoeren in de muzieksector om te komen tot een veilige en inclusieve werkomgeving.’ Taskforce GO! heeft een gedragscode opgesteld, die iedereen kan hanteren op de werkvloer.  De gedragscode dient als hulpmiddel dat uitnodigt tot kritische reflectie en biedt een handreiking om samen te werken aan een toekomstbestendige en veilige sector.

Schokkende resultaten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek geven alle aanleiding tot verandering. Grensoverschrijdend gedrag blijkt een groot probleem in de muziekbranche. Meer dan de helft van de professionals in de muzieksector heeft in de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bij één op de vijf van de circa 1000 ondervraagden gaat het om fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. De andere slachtoffers kregen te maken met onder meer fysieke agressie, discriminatie en intimidatie. Het onderzoek toont tevens aan dat vrouwen, mensen met een migratieachtergrond én mensen tussen de 25 en 34 jaar oud het kwetsbaarst zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Opvallend en zorgwekkend: minder dan tien procent van de incidenten wordt gemeld. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat het aanspreken van collega’s slecht kan uitpakken voor hun carrière. In de muzieksector werken veel zzp’ers. Hun financiële onzekerheid maakt ze kwetsbaarder.

‘We zijn erg geschrokken van de resultaten’, zegt Annabel Heijen, voorzitter van Taskforce GO!. ‘We wisten dat The Voice geen incident was, maar de cijfers zijn heel heftig. Niet alleen voor de slachtoffers van het grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor de muzieksector als geheel; mensen vertrekken soms uit onveiligheid.’ Volgens Heijen zijn een vaak informele werksfeer en onzichtbare machtsverhoudingen in de muzieksector een voedingsbodem voor grensoverschrijdend gedrag. ‘De muzieksector moet veiliger en inclusiever.’

Ik zet de toon

Tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) werd op vrijdag 19 januari de landelijke campagne Ik zet de toon gelanceerd. De campagne richt zich op individuen, organisaties en omstanders in de muzieksector. Zij beoogt bewustwording. Samen met de gedragscode is de campagne een belangrijk handvat. Maar hier blijft het niet bij. Tijdens ESNS kondigde Heijen nog meer activiteiten aan, zoals workshops voor organisaties. Verschillende ambassadeurs van de campagne spraken zich tijdens het muziekfestival uit voor een veilige en inclusieve muzieksector. Kom meer te weten over Taskforce GO!  Kijk ook de reportage van Nieuwsuur over Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie.