Nieuws

Vergoedingen en erfgenamen

door NORMA

Je bent er waarschijnlijk nog helemaal niet bezig en het is ook niet een heel leuk onderwerp, maar wel belangrijk. Wanneer je komt te overlijden hebben je erfgenamen mogelijk nog steeds recht op vergoedingen voor herhalingen van je programma’s en medewerkingen.
Om ervoor te zorgen dat deze vergoedingen kunnen worden uitgekeerd is het van belang dat je erfgenamen zich bij ons aansluiten via een zogenaamde ervenovereenkomst.

Het is dus van belang dat je erfgenamen weten dat je bij NORMA bent aangesloten en dat jouw rechten op hen overgaan, wanneer je komt te overlijden.

Buiten de standaard legitimatiebewijzen moeten erven een Verklaring van Erfrecht overleggen wanneer ze zich aansluiten bij NORMA.
Het komt helaas regelmatig voor dat er bij NORMA vergoedingen worden opgebouwd, maar wij geen idee hebben wie de erven zijn. Deze vergoedingen komen na loop van tijd te vervallen.

Om ervoor te zorgen dat je als erfgenamen de vergoedingen kan ontvangen, hebben wij een verklaring van erfrecht nodig, deze kun je opvragen bij een notaris.
Met een Verklaring van Erfrecht kunnen je erfgenamen zich bij NORMA aansluiten door een ervenovereenkomst te tekenen. Deze is gelijk aan de exploitatieovereenkomst die je hebt getekend toen je je aanmeldde bij NORMA. Erfgenamen kunnen zich met vragen altijd wenden tot onze Servicedesk.