Nieuws

Algemeen Verdelingsreglement gewijzigd

Geplaatst op

NORMA verdeelt de vergoedingen aan de rechthebbenden op basis van het Algemeen Verdelingsreglement. Dat reglement is recent aangepast. Een korte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen is te vinden in de nieuwsbrief van december 2022. Hieronder een puntsgewijs overzicht van de wijzigingen.

 

  • Wijzigingen naar aanleiding van NORMA’s nieuwe governancestructuur: De Raad van Toezicht is in juni 2022 uitgebreid van drie naar zes leden. De Raad van Rechthebbenden is vervangen door de Repartitie en SoCu-commissie. Het Algemeen Verdelingsreglement is in lijn gebracht met die nieuwe structuur. (Zie artikelen 1.1(e), 2.6, 2.7, 4.10, 4.14, 4.17, 4.18, 4.22, 5.9, 5.10, 7.5 en 9.1) 
  • Verheldering ten aanzien van NORMA’s mogelijkheid om claims van rechthebbenden aan te passen indien bijvoorbeeld de opgegeven rolgrootte of type spoor niet klopt.  (Zie artikel 3.6) 
  • In het reglement werd de vergoeding voor (kortweg) tv-uitzendingen voorheen beperkt tot alleen hoofdrolspelers. De reden daarvoor was dat de vergoeding wettelijk ook tot alleen hoofdrolspelers was beperkt. Nu de wet is gewijzigd en ook niet-hoofdrolspelers een aanspraak maken op deze vergoeding, is de beperking ook uit het algemeen verdelingsreglement geschrapt. (Zie artikel 4.11) 
  • In het reglement is verder verduidelijkt dat bedragen op de rekening-courant van de rechthebbenden ook kunnen worden verrekend en niet alleen uitgekeerd. (Zie artikel 5.1) 
  • De mogelijkheid van rechthebbenden om commentaren in te dienen is nu ook vastgelegd, onder verwijzing naar de procedure voor Commentaren-, Klachten- en Geschillen. (Zie artikel 8.1)

Download hier het Algemeen Verdelingsreglement.