Nieuws

Geef je BSN aan NORMA door om betalingen te blijven ontvangen

door admin NORMA

Afgelopen week hebben aangeslotenen waarbij het BSN (Burgerservicenummer) ontbreekt in onze administratie een mail ontvangen om hun BSN door te geven. We hebben van alle aangeslotenen die gevestigd zijn in Nederland het BSN nodig, om in de toekomst vergoedingen uit te kunnen blijven keren.

Heb je geen mail ontvangen om je BSN door te geven? Dan is je BSN reeds bij ons bekend en hoef je geen actie te ondernemen.

Als je een mail hebt ontvangen met het verzoek om je BSN door te geven, kun je je BSN doorgeven door middel van een wijzigingsformulier. Graag ontvangen we een ingevuld wijzigingsformulier vóór 20 december 2021.

Waarom moet ik mijn BSN doorgeven?
Om je in de toekomst vergoedingen te kunnen blijven uitkeren hebben we je BSN nodig.
Organisaties mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk bepaald is. Toen in mei 2018 de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd ingevoerd mochten wij geen BSN meer registreren. Vanwege een wetswijziging zijn we als collectieve beheersorganisatie per 1 januari 2022 wel weer administratief verplicht om het BSN te melden bij de Belastingdienst wanneer wij bedragen uitkeren aan derden.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.