Nieuws

Doorbraak voor uitvoerende kunstenaars in modernisering auteursrecht regels EU

Geplaatst op

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement ingestemd met modernisering van het auteursrecht.

Dit is goed nieuws voor uitvoerende kunstenaars (zoals o.a. muzikanten, (stem)acteurs en dansers).
Het kan namelijk een eerste stap betekenen naar een wettelijk verankerde vergoeding voor het online gebruik van hun werken door platforms zoals Netflix, Google Play, Amazon Prime, Spotify, Apple Music en iTunes.

Op dit moment bestaat er geen verplichting tot betaling door die platforms. De nieuwe richtlijn biedt – naast bepalingen die de transparantie in de contractuele relaties moet vergroten – mechanismes die juist die vergoedingen kunnen waarborgen.

Daarnaast bepaalt de richtlijn dat de vergoeding voor de uitvoerende kunstenaars proportioneel moet zijn aan de inkomsten die gegenereerd worden met hun werken en stelt het dat een zgn. lump sum vergoeding voor de rechten van makers van de werken de uitzondering behoort te zijn en niet de regel.

Al met al een bemoedigende stap in de goede richting van het Europees Parlement. Na dit Europese signaal hopen de filmmakers dat de Nederlandse wetgever de handschoen oppakt en de uitvoerende kunstenaars daadwerkelijk laat meedelen voor on demand gebruik.